Nahrávám
Veletrh vědy: / I ze sudu lze představit humanitní vědy

I ze sudu lze představit humanitní vědy

Středoškoláci Lucka a Matěj navštívili na Veletrhu vědy stánky III. vědní oblasti, které by se v budoucnu chtěli věnovat. Přečtěte si jejich reportáž a doporučení, které stánky byste si letos neměli nechat ujít!

,,Tady těžko budou tryskat gejzíry,“ dozvídáme se na stánku Ústavu pro jazyk český AV ČR. I přesto humanitní stánky statečně čelí konkurenci přírodovědných, které jsou obvykle mnohem atraktivnější. Letos těch humanitních na Veletrhu vědy najdete hned několik. Jejich počet se každým rokem zvyšuje.

„Veletrh vědy se otevřel humanitním ústavům před čtyřmi lety. Hned jsme si řekli, že do toho půjdeme,“ vysvětluje zástupce Filosofického ústavu AV ČR. Ten si každý rok pro návštěvníky připravuje něco speciálního, čímž se od většiny ostatních stánků odlišuje. Neprezentuje totiž činnost ústavu, ale filosofii obecně. Jeho pracovníci pomocí vybraného objektu pokaždé prezentují určitou myšlenku. Zatímco loni například motorku, která připomínala známou etickou otázku železničního problému, letos Diogenův sud. Pracovníci ústavu také s nadšením diskutují se středoškolskými studenty a probírají s nimi způsob výuky filosofie na školách.

Na stánku Ústavu dějin umění AV ČR se prezentují rovnou dva projekty. První z nich Jdi na venkov ukazuje návštěvníkům lidovou kulturu a tradice. Navazuje na stejnojmennou výstavu v Plzni. Druhý projekt seznamuje s proměnami venkovské architektury v průběhu 19. a 20. století, která již často z českého venkova mizí. ,,Nečekám mnoho, ale stává se, že přijdou návštěvníci a řeknou, že mají starý dům a ptají se, co si o tom myslím, a jak mají postupovat při jeho opravě. Jde o malé krůčky, ale pro mě představují něco pozitivního,“ pochvaluje si popularizaci svého oboru vystavovatelka.

,,Pod pojmem archeologie si lidé většinou představí terénní práci a potom muzeum. My jsme ale pracovníci restaurátorských laboratoří a tedy jakýmsi mezičlánkem,“ vysvětluje pracovnice Archeologického ústavu AV ČR. Na jeho stánku si návštěvníci mohou prohlédnout různé exponáty, ale také vyzkoušet techniky a způsoby historického zpracování materiálů, například keramiky, tkaní nebo výroby jednoduchých šperků.

Veletrh vědy i letos nabízí spoustu zážitků a nových vědomostí – ať už v humanitních nebo přírodovědných oborech. Pokud se chcete dozvědět více, dorazte do Letňan!

 

 

 

 

 

Top