Nahrávám

Veletrh vědy: / Technologie a řemesla v pravěku a středověku

Technologie a řemesla v pravěku a středověku

Nedílnou součástí archeologického bádání je i výzkum dávných výrobních technologií, kterými si naši předkové vyráběli šperky, zbraně, oděvy, nádobí a další předměty denní potřeby. Pracovníci Restaurátorských laboratoří ARÚ Praha si pro Vás připravili prezentaci několika různých výrobních postupů. Budete mít možnost sledovat zhotovení drobného raně středověkého šperku, sami si pak budete moci vyzkoušet výrobu keramických nádobek a kachlů, zkusit svou zručnost u některých textilních technik nebo si vyrobit vlastní středověkou kovovou ozdobu. Kromě toho se dozvíte také spoustu zajímavostí o restaurování archeologických nálezů, které v době mezi vyzvednutím ze země a vystavením v muzejní expozici procházejí složitým procesem stabilizace a konzervace. Díky němu se i velice křehké a často značně poškozené archeologické nálezy zachrání a uchovají jak pro vědecké zkoumání, tak pro poučení široké veřejnosti.

Další aktuality

Top