Nahrávám

Energie budoucnosti

8. 6. 2017 od 13:00 Dana Drábová, Martin Mikeska, Vladimír Wagner

Posted in: Panelové diskuze

Veletrh vědy: / / Energie budoucnosti
Rezervuj poslední volná místa

Jakému zdroji energie patří budoucnost a kam se energie ubírá? Dana Drábová, Martin Mikeska a Vladimír Wagner. Moderuje Václav Moravec. Jakému zdroji energie patří budoucnost a kam se energie ubírá? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi s předními odborníky v panelové diskusi Energie budoucnosti na Veletrhu vědy 2017. Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21, jehož cílem je špičkový výzkum ve veřejném zájmu, pomáhá řešit problémy současné společnosti a čelit výzvám, před nimiž naše společnost stojí. Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, výzkum obnovitelných zdrojů, jaderná energie, výzkum v oblasti pokročilých štěpných reaktorů IV. generace, tak i v oblasti řízené termonukleární fúze, využití jaderné fúze a snižování ekologické zátěže jsou aktuálními společenskými výzvami pro výzkum v oboru účinné přeměny různých zdrojů energie a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie.

Termín panelové diskuze:

8. června 2017 od 13:00

Moderuje:

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

Ing. Dana Drábová

Ing. Dana Drábová, Ph.D., vystudovala České vysoké učení technické v Praze, obor dozimetrie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, kde v roce 2000 získala doktorát z jaderné fyziky. Od roku 1985 působila jako výzkumný pracovník v Centru hygieny záření při Státním zdravotním ústavu. V letech 1995 až 1996 vedla Krizový útvar Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, od roku 1996 řídila Státní ústav radiační ochrany. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V letech 2006 až 2009 předsedala Západoevropské asociaci jaderných dozorných orgánů.

Martin Mikeska

Energetický expert Martin Mikeska působil 11 let v národní kanceláři Hnutí DUHA, kde vedl šestičlenný tým zabývající se prosazováním čisté energetiky a moderní ekonomiky. Aktuálně pracuje jako konzultant pro Komoru obnovitelných zdrojů energie, českou asociaci výrobců a provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, kde vede sekci Média a komunikace. Má zálibu v pěstování sukulentů, moderní meziválečné architektuře a kultuře Středomoří.

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., vystudoval jadernou fyziku na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích začal pracovat na oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR v Řeži u Prahy. Nejdříve ve skupině zabývající se studiem struktury jádra pomocí metod jaderné spektroskopie, od roku 1990 ve skupině relativistických těžkých iontů. Zabývá se zejména studiem horké a husté jaderné hmoty, výzkumem možnosti využití produkce neutronů pomocí tříštění jader protony s velmi vysokou energií a využitím tohoto procesu pro „spalování“ jaderného odpadu. Aktivně se věnuje popularizaci vědy. Je autorem mnoha publikací pro odbornou i laickou veřejnost.

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

Vystudoval obor Teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již od svých studií působil na oddělení Tokamak v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, kde se zabýval výzkumem termonukleární fúze jako zdroje energie, především fyzikou tzv. vysokoteplotního plazmatu. Od roku 2008 vede oddělení Tokamak a v roce 2015 byl jmenován ředitelem Ústavu fyziky plazmatu AVČR. Je členem řady vědeckých rad a odborných komisí, přednáší na univerzitách a koordinuje program Strategie AV21 Systémy pro jadernou energetiku.

Zpět na hlavní stranu

Top