Nahrávám

Biologické centrum

Základní výzkum

Interaktivní expozice

Viděli jste někdy lýkožrouta? Poznáte nakažené klíště? Víte, z čeho vzniklo první antibiotikum? Odpovědi můžete hledat na Veletrhu vědy u stánku Biologického centra AV ČR, kde představíme nejnovější zajímavosti z našeho výzkumu. Uvidíte ukázky živých organismů (parazitů, hmyzu, bezobratlých), exponáty z našich cenných sbírek, a budete si moct zahrát biologicko-ekologický kvíz.

Biologické centrum AV ČR (BC) je veřejnou výzkumnou institucí, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v biologicko-ekologických oborech. BC přispívá ke zvyšování úrovně poznání, udržení biodiverzity, zdraví ekosystémů a zlepšení kvality lidského života.

Zpět na hlavní stranu

Top