Nahrávám

Fyzikální ústav AV ČR

Základní výzkum

Interaktivní expozice

Vědecké experimenty

Fyzikální ústav AV ČR je největším ústavem Akademie věd a zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Na Veletrhu pro Vás budeme mít připravený stánek s 12 stanovišti plnými experimentů a úžasné fyziky. V mlžné komoře si budete moci na vlastní oči prohlédnout skutečné dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů. Dozvíte se také jak vypadají moderní detektory a systémy na zpracování dat na LHC a observatořích Pierra Augera a CTA. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla a budete moci zrealizovat laserové experimenty v zatemněné místnosti, anebo si zapřemýšlet při řešení úloh v malém laserovém bludišti na stole. Ocitnete se ve virtuální realitě a projdete se supermoderní laserovou laboratoří!

Na stanovišti oddělení funkčních materiálů budou k vidění kovy s tvarovou pamětí jak ve formě drátků, jak objemového materiálu, který budeme přímo při „funkčním“ chování pozorovat pod mikroskopem. Návštěvníci se budou moci seznámit s fázovými přeměnami (transformacemi) v pevném stavu, případně se dovědět i leccos jiného o vlastnostech kovů a materiálů obecně. Dozvíte se, jak lze při hojení ran využít nízkoteplotní plazma, tedy čtvrtý stav hmoty, který vzniká ionizací plynu. Zažijete hravou fyziku s kapalným dusíkem a uvidíte, jak pod skenovacím elektronovým mikroskopem vypadají motýlí křídla další (nejen) fotonické nanostruktury.

Přijďte na naší expozici!

Podívejte se na krátkou ukázku toho, co návštěvníci viděli na předchozím Veletrhu  vědy.

Zpět na hlavní stranu

 

Top