Nahrávám

Geofyzikální ústav AV ČR

Interaktivní expozice

Vědecké experimenty

Vyzkoušejte si vyrobit vlastní zemětřesení, změřit jeho velikost a zjistit, jak probíhá lokalizace a určení hloubky jeho místa vzniku. Poslechnout si zvuky doprovázející seismickou aktivitu a seznámit se s unikátním pohyblivým flašinetem deskové tektoniky, který vysvětluje pohyb litosférických desek a s tím spojený vznik sopečné činnosti.

Geofyzikální ústav AV ČR, se zabývá studiem stavby Země a tektonických procesů, které v ní probíhají. Náš stánek tak nabízí interaktivní exponáty umožňující zájemcům poznat řadu geodynamických procesů spjatých s vnitřní stavbou a vývojem povrchu naší planety. Mohou si tak nejenom vyzkoušet vyrobit vlastní zemětřesení a změřit jeho velikost, poslechnout si zvuky doprovázející seismickou aktivitu v západních Čechách, ale také se dozvědět, jak probíhá lokalizace a určení hloubky místa vzniku zemětřesení. Navíc mají možnost se seznámit s unikátním pohyblivým flašinetem deskové tektoniky vysvětlujícím procesy pohybu litosférických desek a s tím spojený vznik sopečné činnosti. Shlédnout lze i zařízení ukazující průběh zvláštního druhu sopečné erupce, který vzniká při kontaktu vystupujícího magmatu s podzemní vodou.

A dalších více než 100 interaktivních expozic

Špičková pracoviště Akademie věd ČR:
Archeologický ústav Brno, Archeologický ústav Praha, Astronomický ústav, Biologické centrum;Botanický ústav, Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav;Etnologický ústav, Filosofický ústav, Fyzikální ústav, Fyziologický ústav, Geofyzikální ústav, Historický ústav, Matematický ústav, Psychologický ústav, Sociologický ústav, Ústav analytické chemie, Ústav biologie obratlovců, Ústav dějin umění, Ústav experimentální botaniky, Ústav experimentální medicíny, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav fyziky atmosféry, Ústav fyziky materiálů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav geoniky, Ústav jaderné fyziky, Ústav makromolekulární chemie, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro hydrodynamiku, Ústav přístrojové techniky, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky, Ústav výzkumu globální změny, Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Univerzity:
Česká zemědělská univerzita Praha, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzita Obrany, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum, Univerzita Pardubice a další

Inovační firmy:
Siemens, Zálesí, AERO Vodochody, EXACTEC, FANUC Czech, JHV- engineering, LEGO, Advanced engineering, UNIPETROL, HOFO production, Dopravdní podnik, CONTIPRO, Česká televize, Úřad průmyslového vlastnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a další

Science centra a další vzdělávací instituce:
iQLANDIA, Techmania Science Center, VIDA! science centrum, Česká geologická služba, Český klub skeptiků Sisyfos, Dům zahraniční spolupráce, Kiddům, Národní technické muzeum, Stanice techniků Vyšehrad, Technický klub mládeže Litoměřice, Otevřená věda, Týden vědy a techniky a další

Jak vypadal Veletrh vědy 2017.

Zpět na hlavní stranu

Top