Nahrávám

Geofyzikální ústav AV ČR

Základní výzkum

Interaktivní expozice

Geofyzikální ústav AV ČR se zabývá studiem stavby Země a tektonických procesů, které v ní probíhají. Náš stánek tak nabízí interaktivní exponáty umožňující zájemcům poznat řadu geodynamických procesů spjatých s vnitřní stavbou a vývojem povrchu naší planety. Mohou si tak nejenom vyzkoušet vyrobit vlastní zemětřesení a změřit jeho velikost, poslechnout si zvuky doprovázející seismickou aktivitu v západních Čechách, ale také se dozvědět, jak probíhá lokalizace a určení hloubky místa vzniku zemětřesení. Navíc mají možnost se seznámit s unikátním pohyblivým flašinetem deskové tektoniky vysvětlujícím procesy pohybu litosférických desek a s tím spojený vznik sopečné činnosti. Shlédnout lze i zařízení ukazující průběh zvláštního druhu sopečné erupce, který vzniká při kontaktu vystupujícího magmatu s podzemní vodou. Přijďte na náš stánek!

Podívejte se na krátkou ukázku toho, co návštěvníci viděli na předchozím Veletrhu vědy.

Zpět na hlavní stranu

Top