Nahrávám

Kriminalistický ústav

Výzkum

Interaktivní expozice

Odvětví fyzikální chemie se mimo jiné zabývá zkoumáním mikrostop, což jsou částice nebo fragmenty pouhým okem neviditelné. Jde o poměrně trvanlivé a odolné stopy, jejichž vzniku pachatel na místě činu nemůže zabránit. V důkazním řízení však mohou sehrát významnou roli. Pohled do optického mikroskopu návštěvníkům poodhalí zajímavý svět mikrostop získaných z nejrůznějších materiálů, ať již se jedná o různé druhy textilních vláken, fragmenty laků, barev aj.

Kriminalistický ústav Praha je jedním z nejstarších, vysoce odborných policejních útvarů s celostátní působností, který se specializuje na výkon kriminalistickotechnické a znalecké (expertizní) činnosti v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství.

Jako ústav specializovaný na znaleckou činnost a vědecký ústav, ve smyslu § 21 odst. 1, 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, je Kriminalistický ústav Praha zapsán v I. a II. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Obor kriminalistika je v současné době představován odvětvími: mechanoskopie, trasologie, elektrotechnika, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, balistika, zkoumání ručního písma, zkoumání písma psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, technické zkoumání pravosti platidel a cenin, daktyloskopie, chemie, fyzikální chemie, biologie, genetika, antropologie, fonoskopie, zkoumání videozáznamů, zkoumání fotografií a fotografické techniky, analýza dat a zkoumání nosičů dat.

Podívejte se na krátkou ukázku toho, co návštěvníci viděli na předchozím Veletrhu  vědy.

Zpět na hlavní stranu

 

Top