Nahrávám

Technická univerzita v Liberci katedra nanotechnologie

Univerzity

Interaktivní expozice

Nanovlákna a nanovlákenné materiály prožívají v současné době bouřlivé období výzkumu procesu jejich tvorby, vývoje nových technologií a nalézání širokých možností jejich technických a biologických uplatnění. Na stánku Technické univerzity v Liberci jsou pro vás připraveny ukázky laboratorní a testovací výroby nanovlákenných materiálů. Jeden z těchto způsobů si budete moci sami vyzkoušet. Krom ukázek výroby si budete moci prohlédnout řadu nanovlákenných výrobků. Získáte zde informace o současném stavu nanovlákenných technologií v celosvětovém měřítku i o možnostech studia oborů spojených s výzkumem, výrobou a aplikacemi nanovláken na Technické univerzitě v Liberci.

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů (KNT) je jedinečným pracovištěm svého druhu v ČR i ve světě, které vychovává vysokoškolsky kvalifikované absolventy v oboru netkaných textilií a zároveň řeší úlohy základního i aplikovaného výzkumu, ve spolupráci s českými i zahraničními firmami. KNT je vyhledávaným školícím pracovištěm pro zahraniční PhD studenty. Katedra se od svého založení v roce 1968 soustřeďuje jak na vývoj výrobních systémů pro netkané textilie a vlákenné vrstvy, tak i na teoretický materiálový výzkum v dané oblasti. V poslední dekádě se KNT zabývá zejména výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů a nanokompozitů pro nejrůznější aplikace. Nanovlákenné materiály mají nejen unikátní filtrační a akustické vlastnosti, ale mají také obrovský potenciál v bio-medicínských aplikacích. Právě aplikace mikro a nanovlákenných materiálů v oblasti tkáňového inženýrství, systémů s řízeným dodáváním léčiv a problematice krytů ran je v současné době intenzivně řešenou problematikou.

Podívejte se na krátkou ukázku toho, co návštěvníci viděli na předchozím Veletrhu  vědy.

Zpět na hlavní stranu

 

Top