Nahrávám

Ústav jaderné fyziky

Základní výzkum

Interaktivní expozice

Ústav jaderné fyziky AV ČR je největší institucí zaměřenou na základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky v České republice. Důležitým úkolem ústavu je ve spolupráci s vysokými školami vychovávat budoucí odborníky v tomto oboru. Jeho základními zařízeními jsou čtyři urychlovače a neutronové difraktometry využívající neutronové kanály reaktoru ÚJV a.s. Ve spolupráci s řadou zahraničních institucí studuje jadernou hmotu a přechody mezi jejími různými fázemi pomocí srážek těžkých iontů, zaměřuje se na experimentální jadernou fyziku nízkých energií, teoretickou a matematickou fyziku. V oblasti aplikací jaderné fyziky se orientuje na její perspektivy v energetice. Dále na rozvoj jaderných analytických metod využívaných v archeologii, ekologii a využití neutronové difrakce a rozptylu pro studium materiálů. Důležitými směry aplikací je vývoj i produkce radiofarmak a využití dozimetrie ionizujícího záření. V loňském roce oslaví výročí 60 let od svého vzniku. Pro správnou funkci urychlovačů je potřeba vakuum a vývěvy. Na našem stánku se tak podíváte, co vakuum a nízký tlak dokáží.

Podívejte se na krátkou ukázku toho, co návštěvníci viděli na předchozím Veletrhu vědy.

Zpět na hlavní stranu

Top