Nahrávám

Ústav struktury a mechaniky hornin

Interaktivní Expozice

Vědecké Experimenty

Workshopy

Prach, kosti, nanokompozitní materiály i zemětřesení, o tom všem se dozvíte u stánku Ústavu struktury a mechaniky hornin. Dozvíte se, z čeho jsou složeny prachové částice a jak probíhá jejich identifikace. Jak díky zvířatům nahradit nemocnou lidskou kost, jak vypadá příprava materiálů využitelných pro náhrady kostní tkáně a mnoho dalších.

Prezentace portfolia vzorků oddělení geochemie
Prachové částice – složení prachu, analýza jednotlivých složek, možnost identifikace částic

Prezentace oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Můžeme díky zvířatům nahradit nemocnou lidskou kost? Co užitečného dokážeme zjistit a získat z kostí? Co je kolagen a jaký má význam pro fungování lidského těla? Praktické ukázky přípravy nanokompozitních materiálů a zpracování jejich složek využitelných pro náhrady kostní tkáně. Princip a názorná demonstrace využití různých způsobů zvlákňování při přípravě polymerních vláken tisíckrát tenčích než lidský vlas. Ukázky přírodních a syntetických kompozitních materiálů pro použití v medicíně a technických, tepelně odolných kompozitů.

Prezentace odd. struktury a vlastností materiálů
„Skrytá energie kolem nás“, praktická ukázka vážení sypné hustoty různých materiálů.

Fyzikální modelování v geologii – Geowindow
V rámci obnovení fyzikálního modelování na oddělení inženýrské geologie probíhá studium deformací a procesů vznikajících v důsledku přirozených podmínek časového vývoje geologických struktur v horninovém masívu. V současnosti má oddělení v modelárně k dispozici Geowindow, které umožňuje pozorování přírodních jevů jako jsou spontánní svahové pohyby, sopečná činnost, procesy deskové tektoniky apod. Návštěvníci si budou moci modelování sami vyzkoušet.

Prezentace oddělení Neotektoniky a termochronologie
Můžeme zjistit, zda naše území bylo postiženo v geologické minulosti velkými zemětřeseními? Mohou se tyto události u nás opakovat i v budoucnosti?
Analýza tektonických struktur a dokladů zemětřesení v geologickém záznamu. Praktická ukázka – miniatura terénního výzkumu prehistorických zemětřesení. Návštěvníci, zejména děti, budou mít možnost vyzkoušet si objevování struktur pod zemským povrchem při bagrování.

A dalších více než 100 interaktivních expozic

Špičková pracoviště Akademie věd ČR:
Archeologický ústav Brno, Archeologický ústav Praha, Astronomický ústav, Biologické centrum;Botanický ústav, Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav;Etnologický ústav, Filosofický ústav, Fyzikální ústav, Fyziologický ústav, Geofyzikální ústav, Historický ústav, Matematický ústav, Psychologický ústav, Sociologický ústav, Ústav analytické chemie, Ústav biologie obratlovců, Ústav dějin umění, Ústav experimentální botaniky, Ústav experimentální medicíny, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav fyziky atmosféry, Ústav fyziky materiálů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav geoniky, Ústav jaderné fyziky, Ústav makromolekulární chemie, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro hydrodynamiku, Ústav přístrojové techniky, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky, Ústav výzkumu globální změny, Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Univerzity:
Česká zemědělská univerzita Praha, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzita Obrany, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum, Univerzita Pardubice a další

Inovační firmy:
Siemens, Zálesí, AERO Vodochody, EXACTEC, FANUC Czech, JHV- engineering, LEGO, Advanced engineering, UNIPETROL, HOFO production, Dopravdní podnik, CONTIPRO, Česká televize, Úřad průmyslového vlastnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a další

Science centra a další vzdělávací instituce:
iQLANDIA, Techmania Science Center, VIDA! science centrum, Česká geologická služba, Český klub skeptiků Sisyfos, Dům zahraniční spolupráce, Kiddům, Národní technické muzeum, Stanice techniků Vyšehrad, Technický klub mládeže Litoměřice, Otevřená věda, Týden vědy a techniky a další

Jak vypadal Veletrh vědy 2017.

Zpět na hlavní stranu

Top