Nahrávám

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Workshopy

Interaktivní expozice

Vědecké experimenty

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se zabývá špičkovým základním výzkumem v oblasti fyziologie, genetiky, ekologie a evoluce. V širokém rozsahu témat, od čistě biomedicínských až po biodiverzitně orientovaná, studují vědci unikátní vlastnosti domácích, divokých i laboratorních zvířat. Výsledky našeho výzkumu přináší unikátní poznatky zejména v oblasti poznání fyziologických funkcí, genetických struktur, interakcí v genomu živočichů a interakcí živočichů s jejich okolím. Zvláště jde o výzkum druhů/populací významných v medicíně (modelové druhy), ekologii (chráněné nebo jinak významné druhy) nebo zemědělství (hospodářská zvířata) a výzkum v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Pokud chcete nahlédnout pod pokličku práce našich vědcům navštivte náš stánek na Veletrhu vědy.

7. června a 8. června 2018 vždy od 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Science Slam workshopy – O nornících a radikálech
Míša Strážnická

Workshopy O nornících a radikálech pojednávají o výhodné mutaci hemoglobinu u některých populací norníka, která pomáhá norníkům lépe bojovat s oxidačním stresem.

A dalších více než 100 interaktivních expozic

Špičková pracoviště Akademie věd ČR:
Archeologický ústav Brno, Archeologický ústav Praha, Astronomický ústav, Biologické centrum;Botanický ústav, Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav;Etnologický ústav, Filosofický ústav, Fyzikální ústav, Fyziologický ústav, Geofyzikální ústav, Historický ústav, Matematický ústav, Psychologický ústav, Sociologický ústav, Ústav analytické chemie, Ústav biologie obratlovců, Ústav dějin umění, Ústav experimentální botaniky, Ústav experimentální medicíny, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav fyziky atmosféry, Ústav fyziky materiálů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav geoniky, Ústav jaderné fyziky, Ústav makromolekulární chemie, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro hydrodynamiku, Ústav přístrojové techniky, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky, Ústav výzkumu globální změny, Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Univerzity:
Česká zemědělská univerzita Praha, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzita Obrany, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum, Univerzita Pardubice a další

Inovační firmy:
Siemens, Zálesí, AERO Vodochody, EXACTEC, FANUC Czech, JHV- engineering, LEGO, Advanced engineering, UNIPETROL, HOFO production, Dopravdní podnik, CONTIPRO, Česká televize, Úřad průmyslového vlastnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a další

Science centra a další vzdělávací instituce:
iQLANDIA, Techmania Science Center, VIDA! science centrum, Česká geologická služba, Český klub skeptiků Sisyfos, Dům zahraniční spolupráce, Kiddům, Národní technické muzeum, Stanice techniků Vyšehrad, Technický klub mládeže Litoměřice, Otevřená věda, Týden vědy a techniky a další

Jak vypadal Veletrh vědy 2017.

Zpět na hlavní stranu

Top