Karierní zóna na Veletrhu vědy

Kariérní zóna – Individuální koučink

7. června 2018 – 10:00 – 16:00
Máte (nejen) pracovní problém? Nechte si poradit od zkušených koučů
Lenka Scholzová, Jiřina Novotná, Jakub Hruška

Máte téma, otázku nebo problém, který potřebujete vyřešit? Zkušený kouč umí vyvést člověka ze slepé uličky a nasměrovat ho do té správné. Kouč Vám pomůže vyřešit mnoho nestandardních situací v osobním životě i v zaměstnání. Třeba pokud máte pracovní problém s podřízeným či nadřízeným či vázne komunikace v týmu. Může to být i hledání nové práce, povýšení, změna pozice či oboru, požádání o vyšší plat na současné pozici nebo možnosti zahraničního uplatnění. Přijďte si vyjasnit téma, které řešíte, podívat se na něj z různých úhlů a nalézt řešení, které bude zvládnutelné. V kariérní zóně Vám bezplatně poradí naši zkušení koučové, kteří prošli výcvikem v souladu s metodikami Mezinárodní federace koučů (ICF), řídí se principy čistého koučování a ctí etický kodex ICF.

Věnovat se vám budou zkušení kouči: Lenka Scholzová, Jiřina Novotná, Jakub Hruška

Upřednostňujeme registrované zájemce. Registrované zájemce žádáme, aby na svůj termín dorazili včas. V případě volných kapacit je možno registrovat si termín přímo na místě.

Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – one to one coaching

7. června 2018 – 10:00 – 16:00
Need help to direct from where you are to where you want to be?
Jakub Hruška

Do you have a question or problem you need to solve? An experienced coach can bring you out of a blind lane and direct you to the right one. The coach will help you solve many non-standard situations in your personal life or at work. For example, if you have a working problem with a subordinate or a superior or a team leader. It may also be a new job, a promotion, a change in position or a field, a request for a higher salary in the current position or the possibility of applying abroad. Come to clarify the topic you are dealing with, look at it from different angles and find a solution that will be manageable. In EURAXESS career zone, our experienced coach Jakub Hruška, with training in accordance with the International Federation of Coaches (ICF) methodologies, guiding the principles of pure coaching and honoring the ICF Code of Conduct, is ready to help you for free..

Make a reservation

Kariérní zóna – Individual consultation

7. června 2018 – 10:00 – 15:00
EURAXESS Jobs: Find a job in research
Ing. Zuzana Tuťálková

How to find your way through job offers in science and research abroad and in the Czech Republic? Is it posible to find a complete job offer in one place? During the interview, you will be introduced to the EURAXESS Jobs portal, linking employers with potential researchers and researchers across Europe. And not just there. Our specialist will advise you on how to gain access to CV database or how to find the best candidates for the future research team. At the same time, you will learn about the activities of the EURAXESS network and the services that EURAXESS network offers to you.
Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – Individuální konzultace

7. června 2018 – 10:00 – 16:00
Víte, jak napsat životopis, aby neskončil v koši?
Mgr. Markéta Gregorová, Ph.D.

Využijte mimořádné příležitosti a přijďte konzultovat svůj životopis a motivační dopis. Po celý den pro Vás bude k dispozici CV konzultantka, která Vám poradí, jak životopis správně strukturovat a sestavit. Ověříte si, zda je Váš životopis přehledný a zda dostatečně vystihuje Vaše silné stránky, dovednosti a přínos pro potenciálního zaměstnavatele.

Obsazeno

Kariérní zóna – Přednáška

7. června 2018 – 10:00 – 11:00
Jak nastartovat svoji kariéru? 
Ivana Šterbová

Stojíte na pracovním rozcestí, uvažujete o změně zaměstnání nebo začínáte svoji kariérní dráhu a bojíte se udělat onen rozhodný krok? Rozhodujete se, zda setrvat v zaměstnání nebo rozjet vlastní podnikání? Odpovědi na tyto otázky můžete najít v systému kariérního poradenství. O tom, co je kariérové poradenství, jeho klíčové přístupy a jejich praktické využití a jak Vám kariérní poradce pomůže ve Vaší kariérní cestě, se dozvíte právě na této přednášce.
Obsazeno

Kariérní zóna – Fotografování

7. června 2018 – 11:00 – 16:00
Fotografie do CV
Zdeněk Rerych

Přijďte si zdarma pořídit profesionální profilovou fotografii do Vašeho životopisu. Fotograf bude v kariérní zóně k dispozici celý den a vybranou fotografii vám ihned zašle do emailu.
Registrovat si termín je možné přímo na místě.

Kariérní zóna – Přednáška

7. června 2018 – 11:30 – 12:30
Jak být úspěšný při osobním pohovoru?
Ivana Šterbová

Umíte zaujmout při osobním pohovoru?  Víte, co Vás čeká při výběrovém řízení? Jak se nejlépe předem připravit, co můžete očekávat od prvního kola, včetně specifik dalších kol výběrového řízení. Nabídneme Vám mnoho tipú, jak při výběrovém řízení uspět, dozvíte se oblíbené otázky personalistů i jaké jsou moderní formy výběrových řízení (assessment centrum, videodotazník).
Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – Přednáška

7. června 2018 – 12:45 – 13:45
Jak napsat životopis a motivační dopis v angličtině
Mgr. Markéta Gregorová, Ph.D.

Chystáte se ke studiu v zahraničí nebo k práci v mezinárodní firmě? Doslovný překlad do angličtiny z původní české verze totiž fungovat nebude. Přijďte si poslechnout, co je dobré vědět o pravidlech, obsahu, formě a stylistických odlišnostech v české a anglické verzi. Anglický životopis má svá specifika, daná nejen odlišným jazykem, ale i odlišnými kulturními reáliemi a stylistické odlišnosti provázejí motivační dopis v angličtině od oslovení až po závěrečný pozdrav.
Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – Přednáška

7. června 2018 – 14:00 – 15:00
Jak vznikají „dobré reference“?
PhDr. Petra Drahoňovská

Osobní (nejen online) marketing na trhu práce v 3. tisíciletí – co to je a proč se vám vyplatí tím zabývat? Dozvíte se, jak budovat svojí osobní značku. Jste skvělý biolog nebo jste profesionál v oblasti grantů, či jste výborný manažer, který už léta vede úspěšný tým. Je výborné, že o vašich kvalitách ví třeba právě váš tým a/nebo váš nadřízený. Kdo ale ví o vaší profesionalitě dál? A co děje, když musíte nebo chcete změnit zaměstnání? Šanci stát se poptávaným profesionálem na trhu práce má opravdu každý z vás!

CAREER DESIGNER, kariérový kouč & lektor, design kariérových aplikací & projektů & nástrojů
www.CareerDesigner.cz nebo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/petradrahonovska/
Obsazeno

Kariérní zóna – Přednáška

7. června 2018 – 15:15 – 16:15
Kariérové dovednosti pro 3. tisíciletí
PhDr. Petra Drahoňovská

Téma řízení kariéry není v současné době jen o dobře napsaném životopisu a hledání práce, když už ji opravdu urgentně potřebujete. Pokud se chcete stát poptávaným profesionálem na trhu práce, je třeba si odpovědět na otázky: co je moje osobní značka, v jakém segmentu trhu práce se pohybuji a kam chci v budoucnu profesně směřovat, jak se prodávám dlouhodobě osobně a jak k tomu využít online prostředí?

CAREER DESIGNER, kariérový kouč & lektor, design kariérových aplikací & projektů & nástrojů
www.CareerDesigner.cz nebo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/petradrahonovska/
Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – Individuální konzultace

8. června 2018 – 10:00 – 15:00
EURAXESS Jobs: Najděte si práci ve výzkumu
Ing. Zuzana Tuťálková

Jak se zorientovat v nabídkách práce ve vědě a výzkumu v zahraničí? Lze nalézt kompletní nabídku pracovních míst na jednom místě? Během konzultace se seznámíte s pracovním portálem EURAXESS Jobs, který propojuje zaměstnavatele s potenciálními zájemci ze světa vědy a výzkumu po celé Evropě. A nejen tam. Naše specialistka Vám poradí, jak zadat do databáze svůj životopis, či jak v této databázi hledat vhodné kandidáty do budoucího výzkumného týmu. Zároveň se dozvíte praktické informace o činnosti celoevropské sítě EURAXESS a službách, které Vám jako vědecko-výzkumnému pracovníkovi EURAXESS nabízí.
Rezervuj poslední volná místa

Kariérní zóna – Workshop

8. června 2018 – 10:15 – 11:15
Succeed at the job interview
Marta Nesbitt

„Succeed at the job interview“ is a workshop designed for people with graduate degrees in the sciences. It will guide you through the principles and the key steps of a quality preparation for a job interview. You will gain insight into the recruitment process and how it is conducted in market-leading companies. Identification of your strengths, practicing some sections of a job interview, and presenting your qualities will be integrated parts of the workshop. You will also learn how to talk with your future employer about your challenges. You will have an opportunity to understand a scale of criteria for assessing job candidates.
Rezervuj volná místa

Kariérní zóna – Výstavní sekce

8. června 2018 – 11:00 – 15:00
Najděte si práci ve výzkumu

Uvažujete o kariéře ve vědě? Cílem výstavní části kariérního dne je Vás, budoucí vědce či mladé vědce seznámit s kariérními možnostmi a pracovním uplatněním ve vědecko-výzkumné sféře v České republice a v zahraničí. Budete mít možnost navázat komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, dozvědět se konkrétní informace ohledně financování zahraničního vědeckého pobytu či získat cenné tipy z firem, pracovišť Akademie věd ČR a dalších organizací.

Campus France, Career Center ČZU v Praze, CEITEC MU, DAAD, DZS – Dům zahraniční spolupráce, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI Beamlines, HiLASE Centre, Johnson & Johnson, Lovochemie, ResearchJobs.cz, Spolana, a.s., Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Kariérní zóna – Presentation

8. června 2018 – 11:35 – 12:00
Choose France for Research
Elisa Pekelder

During this presentation by Elisa from Campus France you will learn more about the following topics: basic facts about research in France, how to find a doctoral school and financing your Doctoral studies in France.

Kariérní zóna – Workshop

8. června 2018 – 12:15 – 13:15
Jak uspět při výběrovém řízení
Marta Nesbitt

Workshop „Jak uspět ve výběrovém řízení“ vám nabídne přehled klíčových kroků pro kvalitní připravu k výběrovému řízení na pracovní roli, o kterou máte zájem. Poskytne vám několik metod pro identifikaci vašich kvalit. Budete si moci vyzkoušet své silné stránky následně prezentovat. Zároveň se dozvíte i to, jak hovořit se zaměstnavatelem o svých rezervách. Kurz vám pomůže nahlédnout do zákulisí výběrových řízení tak, jak se vedou v moderních top společnostech a porozumět škále kritérií, podle nichž se uchazeči hodnotí.
Obsazeno

Kariérní zóna – Přednáška

8. června 2018 – 12:15 – 13:15
Jak se hledá práce v 21. století
Přemysl Gubani

Nebo spíše: „Jak se dostat na pohovor.“ Dozvíte se, jak se elegantně pohybovat na trhu práce a komunikovat se společnostmi, se kterými byste rádi spojili svoji kariéru. Dovednost, která se hodí ne jen na začátku kariérní dráhy, ale kdykoliv v jejím průběhu.

 

Zpět na hlavní stranu