Nahrávám

Přírodní hrozby

8. června 2017 od 16:00 Josef Stemberk, Jiří Borovička, Miroslav Tesař

Posted in: Panelové diskuze

Veletrh vědy: / / Přírodní hrozby

Jak čelit přírodním hrozbám a jak co nejvíce minimalizovat jejich ničivý dopad? Jiří Borovička, Josef Stemberk a Miroslav Tesař. Moderuje Václav Moravec. Jak čelit přírodním hrozbám a jak co nejvíce minimalizovat jejich ničivý dopad? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi s předními odborníky v panelové diskusi Přírodní hrozby na Veletrhu vědy 2017. Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21, jehož cílem je špičkový výzkum ve veřejném zájmu, pomáhá řešit problémy současné společnosti a čelit výzvám, před nimiž naše společnost stojí. Povrch Země je místem neustálého působení přírodních procesů. Jejich dynamika a interakce jsou zdrojem nebezpečných přírodních jevů, které v různém měřítku ohrožují lidskou společnost, případně mohou vést k její degradaci, až zániku. Některé z těchto jevů (zemětřesení, sesuvy, povodně, geomagnetické bouře) budí značnou mediální pozornost. Vedle nich však existuje řada dalších procesů a jevů, kterým není věnována taková publicita, nicméně ve svém důsledku mohou způsobit vážné problémy celé civilizaci nebo její podstatné části. Mezi tyto jevy patří například projevy sucha, degradace a eroze půdy nebo znečišťování vod a ovzduší. V České republice, patřící mezi země s nižším výskytem přírodních katastrof, přesáhly přímé škody na majetku způsobené deseti nejničivějšími přírodními katastrofami za posledních 20 let hranici 113 miliard Kč. Zároveň při nich zahynulo 509 obyvatel a v různé míře bylo postiženo 1 620 000 lidí. Představení je pro návštěvníky Veletrhu vědy zdarma, rezervujte si svá místa včas!

S tématem diskuse úzce souvisí dokumentární cyklus Akademie věd ČR Tiché hrozby, jehož tři díly lze zhlédnout v Keplerově kině v těchto termínech:

  • Zemětřesné roje – čtvrtek 8. 6. 2017 ve 14.45 hod.
  • Blízký vesmír – pátek 9. 6. 2017 ve 14.45 hod.
  • Krajina v pohybu – sobota 10. 6. 2017 ve 14.45 hod.

Více o cyklu Tiché hrozby

Termín panelové diskuze:

8. června 2017 od 16:00

Moderuje:

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

RNDr. Jiří Borovička

Působí v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Zabývá se zejména výzkumem meziplanetární hmoty – především meteorů a malých těles ve sluneční soustavě. Je členem Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti a České astronomické společnosti. Od dětství se věnoval astronomii, nejdříve na amatérské úrovni, později tento obor, spolu s astrofyzikou, vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Vystudoval Katedru hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je ředitelem Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, jako vědecký pracovník se zabývá výzkumem nebezpečných geodynamických jevů, zejména těch, které jsou spojeny se současnou tektonickou aktivitou, monitoringem tektonických pohybů, svahových deformací a analýzou geodynamických ohrožení a rizik. Věnuje se také publikační a pedagogické činnosti, je aktivním popularizátorem vědy.

Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Místopředseda Českého národního výboru pro hydrologii a člen výboru České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti působí jako vědecký pracovník Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde vede Oddělení hydrologie a životního prostředí. Vystudoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze obor Vodní stavby a vodní hospodářství. Ve výzkumné činnosti se zabývá zejména vlivem antropogenního působení, vegetačního krytu a geomorfologických faktorů na vodní režim v podmínkách měnícího se klimatu, hydrologickými toky v systému půda-rostlina-atmosféra nebo hydroekologickým monitoringem a jeho vyhodnocováním a využitím pro studium hydrologických procesů (usazené srážky, systém včasného varování před bleskovými povodněmi…).

Zpět na hlavní stranu

Top