Nahrávám

Veletrh vědy: / Moderní válka: Kyberprostor, doména pro studenou válku 2.0?

Moderní válka: Kyberprostor, doména pro studenou válku 2.0?

Termín:

7. června 2019 od 15:00-16:00 (Keplerův sál)

Rozvoj komunikačních a informačních technologií (ICT) vede nejen k novým možnostem a příležitostem pro zajišťování blahobytu společnosti, ale taktéž k závislosti na těchto technologiích. Ze strategického hlediska je kyberprostor považován za novou dimenzi, kde státní a nestátní aktéři soupeří mezi sebou o prosazení vlastních zájmů. Příkladem je střetávání Čínské lidové republiky, Ruské federace a Spojených států amerických. Kybernetické útoky, respektive škodlivé aktivity v kyberprostoru (včetně informačních operací), představují nový druh hrozeb, které mohou mít svůj dopad nejen v této doméně, ale i v dalších (fyzických) dimenzích. Zajišťování kybernetické a informační bezpečnosti a obrany se tak stává nedílnou součástí veřejných a soukromých zájmů jednotlivých aktérů. Jaké nástroje pro prosazování svých zájmu aktéři v kyberprostoru využívají? Umíme se jim bránit?

Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D. – působí jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Absolvoval magisterský obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na katedře Mezinárodních vztahů a Evropských studií, FSS MU, obhájil disertační práci a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Působí v rámci SAS/ NATO STO panelů a workshopů se zaměřením na problematiku technologických trendů a jejich významu pro ozbrojené síly.

Mgr. Miroslava Pavlíková – působí jako akademická pracovnice Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Absolvovala magisterský obor Bezpečnostních a strategických studií a program Politics, History and International Relations na Department of PHIR v Loughborough University ve Velké Británii. V současnosti studuje doktorský program Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Spolupracuje na projektech týkající se informačních operací a propagandy.

plukovník gšt. Ing. Miroslav Feix, M.S. – absolvent Vysoké vojenské školy Pozemního vojska ve Vyškově a Naval Postgraduate School v Monterey, CA, USA. Působil na různých velitelských a štábních funkcích speciálních sil české armády. V současné době je velitelem nově zřizovaného velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády České republiky, které má sídlo v Brně.

Moderuje

Jiří Padevět

ředitel nakladatelství Academia, badatel, zabývající se protektorátní nacistickou a poválečnou komunistickou historii v českých zemích, autor řady popularizačních knih a publicistického seriálu Krvavá léta.

 

Rezervuj volná místa

Další doprovodný program

 

Top