Nahrávám

Strach z islamizace

10. 6. 2017 od 13:00 - Bronislav Ostřanský, Václav Cílek, Ondřej Beránek

Posted in: Panelové diskuze

Veletrh vědy: / / Strach z islamizace

Migrace do střední a východní Evropy příčiny, hrozby a její možná řešení. Ondřej Beránek, Václav Cílek a Bronislav Ostřanský. Moderuje Václav Moravec.   Je opodstatněný strach z islamizace? Migrace do střední a východní Evropy – jaké jsou její příčiny, hrozby a její možná řešení? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi s předními odborníky v panelové diskusi Strach z islamizace na Veletrhu vědy 2017. Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21, jehož cílem je špičkový výzkum ve veřejném zájmu, pomáhá řešit problémy současné společnosti a čelit výzvám, před nimiž naše společnost stojí. Proměny a studium problematiky (středo)evropského státu, porozumění složitým vztahům a konfliktům, které stát nastoluje – jak v současnosti, tak v průběhu dějin, napětí mezi evropským státem a jednotlivcem, analýza konfliktů mezi státem a kulturou jeho společnosti a komparace evropského státu s jeho mimoevropskými modely. Společenské diskuse o pozitivních i negativních stránkách státu a o otázkách společenské morálky a etiky, nebo také analýza a diskuse nových výzev, před kterými stojí společnost tváří v tvář současným změnám na poli mezinárodní migrace.

Termín panelové diskuze:

10. června 2017 od 13:00

Moderuje:

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

Mgr. Ondřej Beránek

Arabista a islamolog. Vystudoval obory arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR, překladatel a pedagog. Věnuje se publikační činnosti (např. Islámský stát: Blízký východ na konci časů, vydala Academia v roce 2016, Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik, vydala Academia v roce 2016). Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří moderní a soudobé dějiny Blízkého východu, politický islám, dějiny Saúdské Arábie, Arabská povstání 2011 a jejich vliv na podobu Blízkého východu nebo soudobá salafitská ideologie.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor geologie. Působí jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu AV ČR, geolog, klimatolog, pedagog, filozof a popularizátor vědy. Věnuje se překladu taoistických a zenových textů a rozsáhlé publikační činnosti. Zabývá se zejména změnami klimatu, vývojem české krajiny, interakcemi mezi přírodou a civilizací. Jeho knihy Makom: Kniha míst a Krajiny vnitřní a vnější byly v roce 2004 oceněny Cenou Toma Stopparda – cena za literární eseje.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., vystudoval obory arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní působí jako výzkumný pracovník v Orientálním ústavu AV ČR v Oddělení Blízkého východu, soustředí se především na islám, a zejména pak jeho dimenzi mystické (súfismus), středověkému myšlení islámských zemí a jejich lidové religiozitě. Věnuje se publikační činnosti (např. Islámský stát: Blízký východ na konci časů, vydala Academia v roce 2016, Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik, vydala Academia v roce 2016).

Zpět na hlavní stranu

Top