Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav analytické chemie AV ČR

Ústav analytické chemie AV ČR

Činnost ústavu je zaměřena na vývoj nejmodernějších metod a instrumentace analytické chemie použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí. Rozvíjí metody elektromigrační, chromatografické, spektroskopické a separace stlačenými tekutinami. Nejnovějším výzkumným trendem je systémová miniaturizace a nanotechnologie. Na stánku budou k vidění praktické ukázky a interaktivní experimenty přibližující veřejnosti spektroskopické i separační techniky.

Nanočástice pro značení biomolekul
Molekuly jsou velmi malé objekty a jejich detekce je obtížná v záplavě jiných molekul, které se ve vzorcích vyskytují. Možným řešením je připojení miniaturní značky, která umožní hledanou molekulu detekovat a pozorovat. Představíme Vám značky, které vyvíjíme: katalytické nanočástice (vytváří barevné produkty) a foton up‐konverzní nanočástice (poskytují tajemnou luminiscenci).

Separační techniky – praktické ukázky
Jak už bylo uvedeno výše, složení řady vzorků je natolik komplexní, že stanovované látky (analyty) je třeba před jejich detekcí oddělit (separovat), aby bylo dosaženo přesných a správných výsledků. K tomu se používají separační metody, např. chromatografie. Na našem stánku budete mít možnost si vyzkoušet chromatografii na papíře a tenké vrstvě – provedeme separaci rostlinných barviv i barviv obsažených ve fixech.

Měření pH
Kyselot či zásaditost, zkrátka hodnota pH, je důležitým parametrem, jenž má vliv na řadu dějů v živých organismech i ekosystémech. Představíme několik přístupů měření pH od těch nejsofistikovanějších (pH metr) až k těm nejjednodušším (pH papírek). A ukážeme vám i jak odhadovat pH s pomocí ingrediencí, které určitě najdete v každé domácnosti.

Stanovení rtuti
Jíte rád(a) ryby? Jste kuřák/kuřačka? Máte amalgámové zubní výplně? A jak to souvisí se rtutí? To vše Vám řekneme a také přímo na místě zjistíme obsah rtuti ve Vašich vlasech, poskytnete-li nám jejich malý vzorek. Vzorky vlasů lze analyzovat bez jakékoli předúpravy s využitím jednoúčelového analyzátoru rtuti AMA-254. Principielně se jedná o atomovou absorpční spektrometrii (AAS) s termooxidačním rozkladem vzorku během měření. Že to vypadá složitě? Výsledek známe do 5 minut od odebrání vzorku.

Další vystavovatelé

Top