Nahrávám

Veletrh vědy: / Akademie výtvarných umění

Akademie výtvarných umění

Na veletrhu se veřejnosti představí také práce restaurátora výtvarných děl s důrazem na prezentaci možností průzkumu děl moderními metodami. Zájemci mohou vidět, jak se spektrum metod, kombinující humanitní a přírodovědné disciplíny, uplatňuje v práci těchto odborníků. Restaurátor při zhotovování průzkumů děl spolupracuje s laboratoří, jejíž práce se na veletrhu také představí.

Restaurátorská škola Akademie výtvarných umění v Praze navazuje na tradici České restaurátorské školy, jejímž zakladatelem byl v 50. letech 20. století prof. Bohuslav Slánský. V současné době sestává ze dvou ateliérů – Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky a Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských. Základním posláním Restaurátorské školy AVU v Praze je výchova nových odborníků v oboru restaurování výtvarných děl, kteří mají vysoké výtvarné kvality a současně jsou schopni mezioborové spolupráce při hledání komplexních řešení. Studium restaurátorského oboru je tedy odbornou uměleckou disciplínou založenou na dokonalém porozumění výtvarné a technologické struktuře díla. Jeho součástí jsou mj. vědecké metody průzkumu i systematičnost práce s důrazem na respektování autenticity díla a dodržování etického kodexu restaurátora.

Restaurátorská škola Akademie výtvarných umění v Praze působí také na poli výzkumu a to jak základního, tak především aplikovaného – jedná se převážně o mezioborové spolupráce zaměřené na restaurátorský obor, kombinující humanitní a přírodovědné disciplíny, a s ním spolupracující obory. V rámci proběhlých a probíhajících projektových aktivit vznikají nejen metodické materiály určené pro praktické aplikace v oblasti péče o kulturní dědictví, které jsou většinou dostupné bez omezení odborné veřejnosti (nekomerční využití), ale také řada materiálů prezentující restaurátorský obor a jeho výsledky v celé šíři.

Další vystavovatelé

Top