Nahrávám

Veletrh vědy: / Astronomický ústav AV ČR

Astronomický ústav AV ČR

Podíváte se na nejmodernější observatoře ve světě. Přímo na stánku na čočkový i zrcadlový dalekohled a jejich konstrukci, představí se Astronomický ústav AV ČR a také české zapojení do Evropské jižní observatoře a Evropské kosmické agentury – dvou evropských organizací, které jsou na samé hranici technologie poznávání vesmíru. A jak se můžete zapojit do astronomie  vy? Ukáže Česká astronomická společnost – vědecká společnost, jejímž členem nebo členkou  se  od věku 15 let můžete stát i vy. Pozorování dalekohledy vás čeká také před vstupem na veletrh.

Další vystavovatelé

Top