Nahrávám

Veletrh vědy: / Botanický ústav AV ČR

Botanický ústav AV ČR

V letošním roce se návštěvníci seznámí formou banerů s tématem Co je krajina? a jak o ni pečovat.

Na stánku najdou i velmi diskutovaná témata o kvalitě vody nejen povrchové, ale i pitné a odpadní. Seznámí se s výsledky  našeho i světového výzkumu a jejich realizací v českém vodárenství a čištění čištění odpadních vod v posledních desetiletí.  Dotkneme se i hrozeb týkajících se vypouštěného znečištění odpadních vod. Nebude opomenuto ani téma Víš v čem se koupeš?

Druhá část stánku bude zaměřená na hadcová společenstva a degradovaná společenstva. Lidé si vyzkouší změřit rostliny v různých podmínkách (kompetiční pokus, pokus se zástinem), opylovat květy, měřit schopnost šíření semen (ve vodě, na různých kůžích). Seznámí se se životním cyklem rostliny.

Bude  prezentován význam genetických studií pro vytváření ex-situ ochrany druhu a  nově vytvářený program pro zapojení místních obyvatel do ochrany vzácných druhů. Dotkneme se i vlivu agrotechnických zásahů na vztahy mezi rostlinami a půdními mikroorganismy.

Třetím tématem bude genetická informace v podobě DNA, kterou najdeme v každém živém organismu. Proč jí rostliny obsahují často velké množství a jaké má základní složení? Přijďte nahlédnout do naší improvizované laboratoře, kde si můžete vyzkoušet jednoduchou a rychlou metodu stanovení obsahu jaderné DNA u libovolných rostlin. Ukážeme vám, že dosáhnout vědecky hodnotných výsledků může být velmi snadné.

Další vystavovatelé

 

Top