Nahrávám

Veletrh vědy: / Centrum pro talentovanou mládež a Quiido

Centrum pro talentovanou mládež a Quiido

Centrum pro talentovanou mládež  je nezisková organizace, která umožňuje motivovaným a zvídavým dětem nahlédnout do oborů, které je zajímají, a to prostřednictvím Objevitelských sobot, příměstských táborů a online kurzů. Qiido, nadační fond, podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním.

Další vystavovatelé

Top