Nahrávám

Veletrh vědy: / Euroface consulting

Euroface consulting

ARTIFEX je projekt zaměřený na podporu STEM vzdělávání (STEM=obory přírodních věd (Science), techniky a technologie (Technology, Engineering) a matematiky (Mathematic) a využití inovativních mimoškolních učebních prostředí, jako jsou např. Fablaby, interaktivní centra vědy. Prostřednictvím evropské spolupráce bude vytvořen vzdělávací nástroj pro rozvoj pedagogů ve STEM kompetencích, které budou moci využívat školy v celé Evropě. ARTIFEX je projektem programu Erasmus+, který představuje firma Euroface Consulting s.r.o., český zástupce.

Další vystavovatelé

Top