Nahrávám

Veletrh vědy: / Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze se orientuje zejména na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek.

EXPONÁTY

Detektor lži – Vyzkoušejte si vyšetření na detektoru lži. Vyšetření detektorem lži spočívá v měření několika fyziologických parametrů, jako jsou dechová a tepová frekvence, změna krevního tlaku, změna galvanického odporu kůže a změny v hlase. Základním principem detektoru lži je skutečnost, že autonomní nervový systém, který tyto fyziologické veličiny řídí, nemůže být ovlivňován vědomě a člověk tak není schopen kontrolovat veškeré reakce svého těla.

Expozice člověk. Model lidského těla – Pro malé návštěvníky je připraven jednoduchý poznávací kvíz (razítka s orgány, razítka s kostmi správně umístit do předlohy člověka). Mikroskopické preparáty, jednoduchý chemický pokus.

Mobilní telefon – jak moc nám září do hlavy? Je možné šíření elektromagnetických vln v lidské hlavě využít v medicíně? Demonstrace ohřevu fyzického modelu lidské hlavy anténou mobilního telefonu. Anténa bude připevněna na agarový fantom hlavy a k ohřevu bude využit mikrovlnný generátor pracující na frekvenci 2,45 GHz. Teplota bude sledována pomocí termokamery a teplotních sond. Pomocí počítačových simulací bude vizualizováno šíření elektromagnetických vln od mobilního telefonu lidskou hlavou a samotný ohřev. Následovat bude ukázka využití elektromagnetických vln pro detekci mozkových mrtvic a léčby rakoviny v oblasti hlavy a krku.

Další vystavovatelé

Top