Nahrávám

Veletrh vědy: / Filosofický ústav AV ČR

Filosofický ústav AV ČR

I ten, kdo toho o filosofii příliš neví, určitě zná nějakou historku o jednom filosofovi starého Řecka, kynikovi Diogenovi. Diogenés, stejně jako ostatní myslitelé kynické školy, usiloval o jednoduchost, srozumitelnost a každodenní užitečnost svého vědění. Zřekl se třeba všeho nadbytečného a žil ve starém sudu. Chtěl tím ukázat, že nejspolehlivější ochranou v jakékoliv situaci je náš rozum, jestliže je nezávislý, kritický a otevřený novým poznatkům. Jen tato bezpečná hradba nám umožní prožít naplněný život v souladu s naší přirozeností.

Letošní stánek Filosofického ústavu navazuje na Diogenovu výzvu a vybízí návštěvníky ke kritické sebereflexi až na samu dřeň lidství: kdo jsem a co ze mne zbyde, když se vzdám nejmodernějších výdobytků techniky a civilizace? Zveme zájemce, aby na chvíli vypnuli mobily a pomyslně se vzdali všeho, co pro šťastné naplnění své přirozenosti nutně nepotřebují, a vstoupili do svobodné diskuse o nejdůležitějších otázkách, které toto šťastné naplnění limitují. Souvislosti sahají od společensko-politických otázek demokracie a postoje k totalitním režimům přes aplikovanou etiku a problematiku výchovy, vzdělání a výzkumu, až k zacházení s novými technologiemi a jejich vlivu na nás.

Inscenačně se přitom vztáhneme ke slavnému setkání Diogena s představitelem totalitní moci Alexandrem, jemuž slavný filosof na otázku, čím by mu mohl prospět, odpověděl, aby mu hlavně nepřekážel…

Další vystavovatelé

Top