Nahrávám

Veletrh vědy: / Historický ústav AV ČR

Historický ústav AV ČR

V letošním roce 2019 si připomínáme řadu dramatických společenských a revolučních událostí. Uplyne třicet let od sametové revoluce 1989, sedmdesát let od popravy generála Heliodora Píky, osmdesát let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a také šest set let od první pražské defenestrace – počátku husitské revoluce. Všechny tyto události byly významnými mezníky českých a moravských dějin. Jejich průběh a dopad na společnost znovu otevírá prostor k diskusi o právu a spravedlnosti, o touze po míru a snaze o vyrovnání se s minulostí.
Cílem expozice Historického ústavu AV ČR je vtáhnout návštěvníky do detektivního světa pátrání po zločincích, např. druhé světové války, jejichž činy zůstaly mnohdy nepotrestány, a ukázat život porobené společnosti v celém spektru jeho složitosti.

Vedle toho bude dalším bodem expozice život dcery českého krále Přemysla Otakara I, svaté Anežky České, která byla svatořečena právě v listopadu 1989, jen pár dní před sametovou revolucí. Návštěvníci se blíže seznámí s každodenním životem středověké řeholnice, stejně tak jako s postupnou proměnou obrazu této sebevědomé ženy – aktérky i svědkyně řady pohnutých událostí 13. století – ve svatou patronku a ochránkyni českých zemí.

Další vystavovatelé

Top