Nahrávám

Veletrh vědy: / Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

 •  je partnerem na cestě profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a institucí působících v oblasti volného času dětí a mládeže
 •  garantuje dostupnost, kvalitu a komplexnost metodické podpory a vzdělávacích a konzultačních služeb
 • Talentcentrum NIDV je pověřeno realizací Systému podpory nadání. Je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané.
 • vytváří platformu pro sdílení informací, názorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním školstvím, ministerstvem školství a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy
 • nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. Jsou realizovány zejména skrze:
  •  Sítě podpory nadání – informace na www.talentovani.cz.
  • Program Talnet – www.talnet.cz
  • Soutěže a přehlídky

Další vystavovatelé

Top