Nahrávám

Veletrh vědy: / Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce

Programování pomocí robotů a hrátky se světlem. Dům zahraniční spolupráce má na Veletrh vědy připravený zajímavý program pro malé i větší návštěvníky. Na stánku si vyzkoušíte ovládat malého robota – tuto jednoduchou aktivitu rozvíjející informatické myšlení zvládnou i nejmladší děti. Úkoly ale vymyslíme i pro dospělé. V další aktivitě prozkoumáte, na jaké barevné spektrum se rozkládá zdánlivě bezbarvé světlo. A pokud máte mezi dětmi populární fidget spinner, můžete si přímo na stánku na něj vyrobit klobouček a pozorovat skládání barev i doma.

Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podporuje školy v získávání zkušeností s mezinárodními projekty, sdílení výukových materiálů (nejen) pro matematiku a přírodní vědy a v dalším profesním rozvoji učitelů prostřednictvím online kurzů, seminářů a dalších aktivit. Pomáhá také odborníkům, organizacím a dalším subjektům věnujícím se vzdělávání či vědě a výzkumu a přispívá k mezinárodní spolupráci.

Další vystavovatelé

Top