Nahrávám

Veletrh vědy: / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, která byla založena teprve v roce 1991, je největší vzdělávací VŠ instituce působící v regionu severních Čech. V rámci osmi fakult je na UJEP každoročně otevírána řada studijních oborů v oblasti technických, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních, humanitních, zdravotnických oborů, učitelství a umění. S průměrným počtem okolo 7 000 studentů má významný vliv na vzdělávání kvalifikované pracovní síly v Ústeckém kraji.

Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se budou prezentovat v oblasti materiálového výzkumu orientovaného na prostředí pro kvalitní život (nanomateriály pro životní prostředí a pro medicínské aplikace) a zelenou chemii (inovativní chemické technologie pro recyklace odpadů) ve vazbě na výzkum v rámci výzkumné infrastruktury NanoEnviCZ s akcentem na propojení výzkumu s aplikační sférou a se vzděláváním.

Součástí expozice bude i ukázka aplikací IT technologií do výuky formou prezentace stavebnic jako jsou např. Robotis, VEX EDR, VEX IQ, Lego Mindstorms, Lego WeDo 2.0, Arduino, Raspberry a další.

Další vystavovatelé

Top