Nahrávám

Veletrh vědy: / Univerzita Tomáše Bati – Centrum polymerních systémů

Centrum polymerních systémů

Centrum polymerních systémů (CPS) je špičkovým vědeckým pracovištěm Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které garantuje světové parametry pro výzkum polymerních systémů s využitím nejmodernějších technologií. Současný výzkum řešený na CPS je orientován do osmi směrů, které pokrývají perspektivní oblasti ze světa polymerních systémů a kompozitů. Jedná se o gumárenské procesy a materiály, systémy se senzorickými vlastnostmi, multifunkční nanomateriály, přípravu bioaktivních polymerních systémů, kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi, povrchové úpravy materiálů, biokompozitní systémy a zpracovatelství plastů. Na našem stánku naleznete celou řadu zajímavých ukázek souvisejících s aplikovaným i základním výzkumem. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na polymerní odlitky, polymery formou hry, organické LED diody, senzory na bázi nanotrubic a také na ukázky newtonských a nenewtonských látek. Naši vědečtí pracovníci vám poskytnou informace o přístrojovém vybavení centra a možnostech spolupráce

 

 

Další vystavovatelé

Top