Nahrávám

Veletrh vědy: / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědecko-výzkumné Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) vzniklo pod křídly Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s cílem propojit akademickou sféru s průmyslem. Centrum disponuje celou řadou špičkových strojů, zařízení a přístrojů pro základní i aplikovaný výzkum, které obsluhují kvalifikovaní odborníci z řad akademických a vědecko-výzkumných pracovníků FAI UTB. Schopnost tvůrčí činnosti a spolupráce jak na akademické úrovni, tak s průmyslem vytváří nové možnosti a usnadňuje zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Odborníkům z praxe se nabízí možnost využití přístrojového vybavení Centra a úzké spolupráce s akademickou a vědecko-výzkumnou základnou na FAI v široké oblasti výzkumných aktivit zahrnující vývoj řídících prvků a systémů, automatizaci a řízení technologických procesů, bezpečnostní výzkum, materiálový výzkum a oblast využití netradičních zdrojů energie. Součástí vybavení Centra je např. bezodrazová komora pro studium elektromagnetické kompatibility, soubor unikátních klimatických komor pro studium chování materiálů, zařízení a systémů v náročných klimatických podmínkách. Materiálový výzkum zahrnuje soubor zařízení pro testování mechanického chování materiálů s využitím řady unikátních přístrojů pro studium povrchových vlastností či rázového chování materiálů až po metody mikroskopické. Všechna uvedená zařízení a přístroje jsou využívány pro vlastní vědecko-výzkumnou činnost Centra a jsou zároveň nabízena pro využití, zejména nejrůznější druhy měření a testování pro průmyslovou praxi.

Skupina 3D Lab Zlín, která se zabývá především studiem mechanických vlastností, navrhováním dílů a jednoúčelových zařízení poskytuje kompletní služby týkající se 3D skenování, reverzního inženýrství a 3D tisku. Zajišťujeme návrh i realizaci dílů, nástrojů a jednoúčelových zařízení, které jsme schopni otestovat a dodat v požadované kvalitě.

Cílem účasti na Veletrhu vědy 2019 bude předvést široké veřejnosti populárně-naučnou formou fungování Centra a také, co nabízí pro využití v praxi. Můžete se těšit na zmenšený model elektromagnetické bezodrazové komory, 3D tiskárny a výrobky z nich, které budou plně k využití. Dozvíte se, jak se neztratit ve 3D světě technologií a mnoho dalšího. Dále předvedeme Hudební nástroj generující zvuky na základě prostorových souřadnic těles, předmětů nebo značek. Jedná se o optoelektronické zařízení, které generuje zvuky nebo tóny na základě prostorových souřadnic těles, předmětů nebo značek – dále jen zájmových objektů (kartézský souřadný systém x, y, z), kde jednotlivým prostorovým souřadnicím zájmových objektů je přidělena výška tónu, hlasitost tónu a barva tónu (případně typ hudebního nástroje). Začátek a konec tónu je řízen odkrýváním a zakrýváním zájmového objektu. Tyto zájmové objekty mohou být charakterizovány barvou, tvarem nebo rozměrem. Na základě zvolených odlišností jsou tyto zájmové objekty vyhledávány a následně jsou stanoveny jejich souřadnice v prostoru a generován příslušný zvuk.
Všichni, malí i velcí, jsou u nás vítání.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Další vystavovatelé

Top