Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ústav biologie obratlovců AV ČR se ve své činnosti zabývá výzkumem zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).
Výzkum našeho ústavu směřuje k získání originálních poznatků o vztazích studovaných živočichů k prostředí a ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a zároveň slouží k vypracování metod udržitelného využívání produkce populací a ochrany ohrožených druhů. Přijďte se podívat, jak takový výzkum probíhá, které modelové druhy při výzkumu využíváme a co naši vědci v nedávné době vybádali. Pro děti budou připraveny hry a experimenty, při kterých si mohou vyzkoušet vědeckou práci.

Další vystavovatelé

Top