Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR

Venkov inspirující a zanikající

Pojďte s námi na venkov a podívejte se na něj očima historika umění! Zjistíte, jak venkov inspiroval umělce a jaká kultura naopak vznikala mezi venkovským lidem. Představíme vám interaktivní mapu venkovských lokalit a ukážeme vám jejich postupný stavební vývoj.

Aktuální projekty Ústavu dějin umění AV ČR se věnují otázkám prezentace nezvratných a v současnosti často ohrožených historických a uměleckých hodnot venkovské architektury jako národního dědictví. Zkoumáme také lidovou kulturu a její vztah k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Zaměřujeme se při tom na kulturu venkovského lidu, která v českém umění byla zásadnější než lidová kultura městského prostředí.

Workshop: Odhal(te) stavební historii svého domu

Jak lze zjistit stavební historii a proměny celých urbanistických venkovských celků, ale i jednotlivých domů? Jak poodkrýt skryté historické hodnoty objektů, které již dnes nejsou na první pohled viditelné. To vše je možné pomocí historických katastrálních map používaných badateli Ústavu dějin umění AV ČR a odborníky z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v rámci projektu Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. Přijďte se seznámit s projektem a nahlédnout do minulosti třeba i svého bydliště …

pátek ve 14:00 a sobota 11:00 a 14:00 hod.

Další vystavovatelé

Top