Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR je zaměřen na základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky. Studuje astrofyzikální reakce probíhající v hvězdách, extrémně horkou a hustou jadernou hmotu, která se vyskytuje uvnitř supernov a byla tu při zrodu vesmíru. Pomocí jaderných metod zkoumá vlastnosti materiálů a řeší archeologické i další záhady. Zjišťuje, do jaké míry bude člověk ohrožen při pobytu na Měsíci a cestě na Mars. Také hledá cestu k využití radioaktivity při diagnostice i léčení. K tomu dominantně využívá urychlovače a v těch musí být vakuum. V naší expozici se seznámíte s fenomény radioaktivity a vakua.

Další vystavovatelé

Top