Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav pro jazyk český
AV ČR

Ústav pro jazyk český AV ČR

Již od roku 1936 mají tazatelé možnost obrátit se s dotazem na jazykovou poradnu. Telefonická jazyková poradna je veřejností bohatě využívána, funguje každý všední den a pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český denně zodpoví 40–50 jazykových dotazů. Na Veletrhu vědy máte jedinečnou možnost vyzkoušet si roli jazykového poradce a zkusit odpovědět na více či méně záludné otázky týkající se pravopisu, skloňování jmen, shody přísudku s podmětem, stylistiky, významu či původu slov aj. Připravili jsme si pro vás pestrý výběr ukázek dotazů, které pracovníci jazykové poradny v uplynulých letech řešili, a rádi vám pomůžeme s formulací vhodné odpovědi. K dispozici budete mít i jazykové příručky, s nimiž v jazykové poradně běžně pracujeme. V expozici Ústavu pro jazyk český tak budete moci nahlédnout „pod pokličku“ jazykového poradenství a zároveň se můžete setkat tváří v tvář s lidmi, jejichž hlas vám už třeba pomohl s nejedním jazykovým problémem.

U zrodu Ústavu pro jazyk český stál popis slovní zásoby: Kancelář slovníku jazyka českého (na jejímž základě ústav vznikl) byla zřízena na samém počátku 20. století. Výzkumu a popisu slovní zásoby věnujeme velkou pozornost dodnes. V oddělení současné lexikologie a lexikografie se připravuje všeobecný výkladový slovník s předpokládaným rozsahem hesláře 120 tisíc jednotek; při koncipování tohoto lexikonu pracujeme s velkým množstvím autentických textů. Věnujeme se také nejnovější slovní zásobě češtiny, bez nadsázky každý den zaznamenáváme do specializované databáze nové lexikální přírůstky. Návštěvníci Veletrhu vědy si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet práci redaktora slovníku a v neologickém kvízu si ověřit, jak dobře jsou obeznámeni s českými neologismy – s jejich významem, původem, morfologií nebo stylovou platností.

Další vystavovatelé

Top