Nahrávám

Veletrh vědy: / Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Udržení vody v krajině, změny fungování krajiny, adaptační opatření i úloha lesa s důrazem na zmírňování dopadů a adaptaci ke globální změně. Řešením těchto problémů se zabývají vědecké týmy v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe (www.czechglobe.cz). Jak k řešení těchto problémů přispívají moderní technologie dálkového průzkumu Země představí v červnu na Veletrhu vědy 2019 v pražských Letňanech.

Přijďte se seznámit s tím, jaké jsou možnosti využití leteckého a satelitního snímkování. Ukážeme vám, že dálkový průzkum není jen o hezkých obrázcích, jak je známe z map Googlu, ale můžeme „vidět“ i to, co je pro lidské oko neviditelné. Také ukážeme, jak mohou data dálkového průzkumu Země sloužit k ohodnocení vlastností půd, vegetace nebo ke studiu teplotního režimu měst.

Další vystavovatelé

Top