Historický ústav AV ČR

Tématem prezentace Historického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy 2022 je několik výjimečných současných projektů, které jsou zpracovávány za účasti odborné i laické veřejnosti a které ukazují, jak jsou dějiny a jejich znalost významné pro život moderní společnosti. Mj. se jedná o Databázi dějin všedního dne, topografickou a genealogickou databázi Čech a Moravy či portál Českého historického atlasu.

Sto let moderního historického výzkumu

Historický ústav AV ČR navazuje na tradici Československého státního historického ústavu vydavatelského založeného československým státem nedlouho po vzniku republiky, a to v na přelomu let 1921/1922. Původním a základním úkolem instituce bylo zpřístupňovat pramenné bohatství k české i evropské minulosti. Od r. 1952 se stal ústav součástí Akademie věd, respektive tehdy Československé akademie věd. V souvislosti s činností za pražského jara byl Historický ústav na přelomu 60. a 70. let nejen přejmenován (1970–1990 fungoval jako Ústav československých a světových dějin), ale především postižen nuceným odchodem či dokonce uvězněním některých svých vynikajících odborníků. Nová etapa rozvoje ústavu nastala v demokratických poměrech po revoluci 1989, a to zejména díky nezměrnému úsilí nového vedení ústavu v čele s předním evropským medievistou profesorem Františkem Šmahelem (1990–1998).

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?