Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Humanitní i teologické obory KTF UK se představují veřejnosti. Jak dobře znáte dějiny evropské kultury? A dějiny umění? Jaké problémy studujeme v oborech jako je aplikovaná etika a teologie? Naši pomocní vědečtí pracovníci a doktorandi představují témata, kterými se zabývame v seminářích, na praktických cvičeních nebo v konkrétních disertačních pracích: heraldika, historie a výroba pečetí, četba, ale také technika psaní středověkých rukopisů, freskové galerie, restaurátorské práce, historie odívání, numismatika. Studenti teologie představí v sobotu dopoledne témata, o nichž se dnešní člověk snaží přemýšlet sám: témata, která by měla být součástí naší perspektivy a možná i veřejné diskuse. Během čtvrtečního a pátečního dopoledne je program zaměřen na II. stupeň základních škol a střední školy.

Součástí prezentace je pozvánka na naše kurzy pro veřejnost a na II. kolo přijímacího řízení na obory dějiny evropské kultury, dějiny křesťanského umění, aplikovaná etika a teologie, otevřené až do 5. srpna 2022. Více informací na studujktf.cz

Více informací

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?