Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied sa vo svojej pilotnej účasti na Veletrhu Věd 2022 predstaví hneď s niekoľkými svojimi výskumnými pracoviskami. Predovšetkým mladších návštevníkov iste zaujme možnosť pozorovať, vyskúšať si a porozumieť chemickým procesom spolu s týmom z Chemického ústavu SAV, v. v. i.. Prezentácia Ústavu merania, v. v. i. priblíži návštevníkom meranie biosignálov, detekciu PPG či EKG. Ústav polymérov, v. v. i. predstaví vlastné materiály akými sú napríklad biodegradovateľné polyméry, či polymérne nanočastice pre inovatívne liečebné postupy. Mnohé exponáty Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. sú určené pre použitie v náročných podmienkach vesmírnych letov. Medzi nimi je aj hliníková pena či najľahší a zároveň vysokopevný supravodivý drôt z MgC.

V stánku Slovenskej akadémie vied sa predstaví aj Kreatívna veda – systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania pre učiteľov fyziky, technickej výchovy a žiakov druhého stupňa ZŠ. V tomto projekte sa spojili: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Ústav polymérov SAV, v. v. i., Chemický ústav SAV, v. v. i., Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Ústav krajinnej ekológie prichádza s témou trvalo udržateľného využívania krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb.

Milovníkom vedeckej a odbornej literatúry stánok SAV predstaví ponuku VEDA – Vydavateľstva SAV s množstvom ďalších publikácií z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. a pod.

Tešíme sa na Vás v našom výstavnom priestore. Veda nás baví a radi sa o nej pobavíme s Vami. 

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?