Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum CEBIA-Tech:

Vědecko-výzkumné Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) vzniklo pod křídly Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s cílem propojit akademickou sféru s průmyslem. Centrum disponuje celou řadou špičkových strojů, zařízení a přístrojů pro základní i aplikovaný výzkum, které obsluhují kvalifikovaní odborníci z řad akademických a vědecko-výzkumných pracovníků FAI UTB.

Schopnost tvůrčí činnosti a spolupráce jak na akademické úrovni, tak s průmyslem vytváří nové možnosti a usnadňuje zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Odborníkům z praxe se nabízí možnost využití přístrojového vybavení Centra a úzké spolupráce s akademickou a vědecko-výzkumnou základnou na FAI v široké oblasti výzkumných aktivit zahrnující vývoj řídících prvků a systémů, automatizaci a řízení technologických procesů, bezpečnostní výzkum, materiálový výzkum a oblast využití netradičních zdrojů energie.

Součástí vybavení Centra je např. bezodrazová komora pro studium elektromagnetické kompatibility, soubor unikátních klimatických komor pro studium chování materiálů, zařízení a systémů v náročných klimatických podmínkách. Materiálový výzkum zahrnuje soubor zařízení pro testování mechanického chování materiálů s využitím řady unikátních přístrojů pro studium povrchových vlastností či rázového chování materiálů až po metody mikroskopické. Všechna uvedená zařízení a přístroje jsou využívány pro vlastní vědecko-výzkumnou činnost Centra a jsou zároveň nabízena pro využití, zejména nejrůznější druhy měření a testování pro průmyslovou praxi.

Skupina 3D Lab Zlín (https://www.facebook.com/3DLabZlin), která se zabývá především studiem mechanických vlastností, navrhováním dílů a jednoúčelových zařízení poskytuje kompletní služby týkající se 3D skenování, reverzního inženýrství a 3D tisku. Zajišťujeme návrh i realizaci dílů, nástrojů a jednoúčelových zařízení, které jsme schopni otestovat a dodat v požadované kvalitě.

Cílem účasti na Veletrhu vědy 2022 bude předvést široké veřejnosti populárně-naučnou formou fungování Centra a také, co nabízí pro využití v praxi. Můžete se těšit na zmenšený model elektromagnetické bezodrazové komory, 3D tiskárny a výrobky z nich, které budou plně k využití. Dozvíte se, jak se neztratit ve 3D světě technologií a mnoho dalšího. Dále předvedeme Hudební nástroj generující zvuky na základě prostorových souřadnic těles, předmětů nebo značek. Jedná se o optoelektronické zařízení, které generuje zvuky nebo tóny na základě prostorových souřadnic těles, předmětů nebo značek – dále jen zájmových objektů (kartézský souřadný systém x, y, z), kde jednotlivým prostorovým souřadnicím zájmových objektů je přidělena výška tónu, hlasitost tónu a barva tónu (případně typ hudebního nástroje). Začátek a konec tónu je řízen odkrýváním a zakrýváním zájmového objektu. Tyto zájmové objekty mohou být charakterizovány barvou, tvarem nebo rozměrem. Na základě zvolených odlišností jsou tyto zájmové objekty vyhledávány a následně jsou stanoveny jejich souřadnice v prostoru a generován příslušný zvuk.

CPS

Centrum polymerních systémů představuje své možnosti spolupráce s firmami a institucemi se zaměřením na aplikovaný i základní výzkum v oblasti polymerů. Na našem stánku naleznete celou řadu zajímavých ukázek souvisejících s aplikovaným i základním výzkumem. Můžete se těšit na 3D tisk, polymerní odlitky, polymery formou hry (pro děti a mládež), organické LED diody, ukázku senzorů na bázi nanotrubic. Ukázku chování newtonských a nenewtonských látek (pseudoplastické, dilatantní). Naši vědečtí pracovníci Vám poskytnou informace o přístrojovém vybavení Centra a o možnostech spolupráce.

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?