Ústav dějin umění AV ČR

Proč slyšíme zvuky a jak se zvuky a řeč promění v hudbu? Přijďte si vyzkoušet přirozené zdroje hudebního zvuku dneška – hudební nástroje. Bicí, strunné, dechové. Zamyslete se společně s námi, čím a proč se liší zvuk akustické a elektrické kytary a nahlédněte do tajů vzniku nahrávky a možností její úpravy v počítači. 

Otázek a témat může být celá řada: jak lze hudbu rozčlenit podle různých druhů nebo vývojových období, proč vlastně dnešní muzika zní zcela jinak než hudba vzniklá před několika stoletími, jak lze hudbu zkoumat. Expozici připravilo Oddělení muzikologie Ústavu dějin umění AV ČR, které navazuje na dlouholetou tradici českého a slovenského výzkumu hudební kultury a vydává odborný časopis Hudební věda. Vedle zaměření na hudbu klasickou věnuje badatelskou pozornost i domácí hudbě populární.

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?