Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. je vědecká instituce rozvíjející badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Co to tedy znamená pro návštěvníka našeho stánku Veletrhu vědy, co se u nás dozví?

Vědci v našich laboratořích navrhují různé materiály, které mají uplatnění například jako katalyzátory chemických procesů, technologií, výrob. Takže námi navržené a připravené nanomateriály na bázi oxidu titaničitého či drahých kovů se uplatňují v ochraně životního prostředí: čistí vzduch či vodu nebo chrání památky před jejich destrukcí. Jiné nanomateriály na bázi uhlíku (grafen) či dalších molekul (tzv. 2D materiály, např. jodid chromitý) se jeví jako úspěšné pro využití v elektronice (tranzistory, RAM paměti, nanosenzory aj.) a energetice (články-baterie-akumulátory). Mezi další naše fyzikální chemiky patří vývojáři technologií uplatňujících se na odbourávání oxidu uhličitého, obávané škodliviny v životním prostředí. Elektrochemické metody vzešlé a navazující na polarografii Jaroslava Heyrovského (v mini expozici na stánku si připomeneme 100. výročí objevu polarografie oceněné v roce 1959 Nobelovou cenou za chemii) se uplatňují při vývoji senzorů či analytických metod s užitím v medicíně, farmacii, ekologii a dalších oborech. Své výsledky bádání představí i spektroskopici uplatňující se v astrochemickém výzkumu nebo vědci pracující s různými mikroskopickými technikami či kvantoví chemici, cenění výpočtáři mj. spolupracující s experimentátory na modelování jejich procesů.

A protože Ústav se významnou měrou věnuje popularizaci vědy a vzdělává zájemce o přírodní vědy formou celoročních programů prožáky ZŠ (včetně předškoláků MŠ), studenty SŠ a VŠ bude část stánku přeměněna na výukovou EDU minilaboratoř, kde si její návštěvníci v připravených workshopech budou moci zažít některé naše chemické úlohy tzv. „na vlastní kůži“. Takže u nás se bude nejen diskutovat o výsledcích vědy a výzkumu, ale i experimentovat a soutěžit (např. o periodické tabulky, plakáty a brožury o J. Heyrovském, pexesa, buttony aj.).

Zájemci o ÚFCH JH nás najdou na našich stránkách s adresami:

www.jh-inst.cas.cz –  stránky Ústavu

www.heyrovsky.cz – stránky výstavy o J. Heyrovském (Příběh kapky)

www.3nastroje.cz – stránky vzdělávacího programu celoročně pracujícího se zájemci o přírodní vědy

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?