Ústav pro jazyk český AV ČR

Tématem letošní prezentace Ústavu pro jazyk český je výzkum historie českého jazyka a jeho pozoruhodného vývoje od praslovanských kořenů přes češtinu středověkou, humanistickou či barokní až po jazyk, kterým mluvíme a píšeme dnes.

Historie češtiny

V Etymologickém oddělení se zabýváme původem slov, tj. jejich vznikem a vývojem od období rozpadu indoevropského jazykového společenství přes fázi formování jednotlivých slovanských jazyků až do současnosti. Nejvíce pozornosti věnujeme češtině ve všech jejích vývojových fázích a staroslověnštině, nejstaršímu slovanskému doloženému jazyku, který měl v historii češtiny nezastupitelnou roli; v současnosti dokončujeme Etymologický slovník jazyka staroslověnského, který jako jediný slovník na světě vysvětluje původ staroslověnské slovní zásoby. Na Veletrhu vědy vás mimo jiné čeká speciální kvíz, v němž se budete moci vydat po stopách původu slov a jejich významů, a přitom čelit nástrahám lidové etymologie, která mnohdy svádí k nesprávným závěrům. Na pomoc budete mít různé etymologické slovníky.

V Oddělení vývoje jazyka zkoumáme historickou češtinu, jak se nám dochovala v písemných textech z 13. až 18. století. Své výzkumy zpřístupňujeme ve slovnících, z nichž se čtenář dozví, jaký význam měla slova v minulosti. Připravujeme také edice středověkých, humanistických a barokních textů a také jazykové korpusy, které umožňují zkoumat historický jazyk na rozsáhlém textovém materiálu. Na Veletrhu vědy máte možnost vyzkoušet si práci staročeského badatele: vyluštit slova zapsaná dávným písařem či odhalit význam některých záhadných starých slov. Seznámíte se také s internetovými zdroji pro výzkum historické češtiny a zaposloucháte se do audioknih, které napoví, jak mohli naši předci před mnoha staletími mluvit.

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?