Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Oddělení geochemie
Ilustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny „od rostliny k uhlí“.
Přiblížení světa nanopórů a záchytu znečišťujících látek v nich pomocí makety, vysvětlení děje adsorpce a názorná ukázka, pohlcení vlhkosti, pokusy s přečištěním „špinavé“ vody, rozdíly mezi přírodními a uměle vytvořenými materiály včetně pokusů, náhled na póry a materiály pod mikroskopem, využití aktivního uhlí a dalších přírodních materiálů pro zdraví lidí a ochranu životního prostředí, ukázka některých hornin a rozdílů mezi nimi, výstava řady přeměny zbytků rostlin po kvalitní uhlí až antracit, aneb jak rostlina dopadne za 400 tisíc let.


Oddělení struktury a vlastnosti materiálů
Víte, co jsou geopolymery? To se dozvíte během ukázky, kde se seznámíte s novými geopolymerními materiály a jejich vlastnostmi a možnostmi jejich zpracování.
Mohou být odpady užitečné? Seznamte se s obnovitelnými zdroji energie a jejich efektivním zpracováním. Ukázka tepelného využití různých typů organických odpadů.

Ukázka tavení skla různého chemického složení.

Oddělení seismotektoniky
Co víme o zemětřesení ve světě a v České republice? Demonstrace seismografů a unikátního přístroje Rotafon.

+ výstava o nestabilním podloží a sesuvech

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?