Archeologický ústav AV ČR, Praha - Dávná i blízká minulost (v) odpadu

06. 04. 2023

Dávná i blízká minulost (v) odpadu

Neoddělitelnou součástí lidské existence je vytváření odpadu. Jeho studium je proto jedním ze základních témat archeologie. Pokud věda pochopí, jakými procesy vznikal odpad v minulosti, může pak zároveň přiblížit život lidí, kteří jej produkovali. A to stejné platí i pro současnost.

Odpad může mít mnoho podob, nejčastěji je však archeology zkoumán ten, který vznikl sídlištní aktivitou. Na způsoby, jímž archeologové odpad analyzují, a na výpovědní možnosti, které se ve zdánlivě banálních, „vyhozených“ věcech skrývají, se zaměřuje letošní prezentace Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Návštěvníkům představíme nálezy z pravěku i středověku, ale nebude chybět ani ukázka toho, jak archeologové prostřednictvím odpadu studují fenomény moderní doby, jako je nucená práce či studená válka.

Součástí prezentace bude interaktivní představení archeologické analýzy soudobých odpadků, kde předvedeme, co o vaší domácnosti i o vás samotných vypovídá obsah koše na odpadky, který jste dnes ráno vynesli!

Obrázek 1: Zásobní jáma ze sídlištního areálu starší doby bronzové (radiokarbonové datování: 1897-1749 BC cal) v Brandýse nad Labem. V objektu se nacházelo téměř 400 keramických střepů. Foto A. Danielisová.

Obrázek 2: Částečně zrekonstruované nádoby různých tvarů ze zásobní jámy v Brandýse nad Labem, starší doba bronzová. Foto M. Langová.

Obrázek 3: Zobáky kachen, které byly jednorázově poraženy a zkonzumovány v kuchyňské budově pracovního tábora na staveništi pomníku J. V. Stalina v Praze – Letenských sadech, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Obrázek 4: Lahev od stáčené minerálky s patentním uzávěrem, Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Obrázek 5: Plastová tuba od zubní pasty "Thymolin", Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Zásobní jáma ze sídlištního areálu starší doby bronzové (radiokarbonové datování: 1897-1749 BC cal) v Brandýse nad Labem. V objektu se nacházelo téměř 400 keramických střepů. Foto A. Danielisová.

Zásobní jáma ze sídlištního areálu starší doby bronzové (radiokarbonové datování: 1897-1749 BC cal) v Brandýse nad Labem. V objektu se nacházelo téměř 400 keramických střepů. Foto A. Danielisová.

Částečně zrekonstruované nádoby různých tvarů ze zásobní jámy v Brandýse nad Labem, starší doba bronzová. Foto M. Langová.

Částečně zrekonstruované nádoby různých tvarů ze zásobní jámy v Brandýse nad Labem, starší doba bronzová. Foto M. Langová.

Zobáky kachen, které byly jednorázově poraženy a zkonzumovány v kuchyňské budově pracovního tábora na staveništi pomníku J. V. Stalina v Praze – Letenských sadech, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Zobáky kachen, které byly jednorázově poraženy a zkonzumovány v kuchyňské budově pracovního tábora na staveništi pomníku J. V. Stalina v Praze – Letenských sadech, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Lahev od stáčené minerálky s patentním uzávěrem, Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Lahev od stáčené minerálky s patentním uzávěrem, Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Plastová tuba od zubní pasty "Thymolin", Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.

Plastová tuba od zubní pasty "Thymolin", Praha – Letenské sady, pracovní tábor na staveništi pomníku J. V. Stalina, 1. polovina 50. let 20. století. Foto I. Hrušková.


Zpět na výpis