Pro vystavovatele

KOMERČNÍ SUBJEKTY

Máte zájem o spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR a jejich špičkovými týmy? Chtěli byste se podílet na inovativních výzkumech? Potřebujete expertizu? Na Veletrhu vědy 2024 se můžete zástupců akademických ústavů zeptat na vše, co vás zajímá. Výsledkem může být spolupráce s renomovanou vědeckou institucí. 

V prostředí Akademie věd ČR a jejích pracovišť existuje mimořádný potenciál nových technologií a znalostí, které nalézají uplatnění v aplikační sféře – především mezi společnostmi, které usilují o to, aby zvyšovaly svou konkurenceschopnost mezi tuzemskými i zahraničními firmami. Není proto náhodou, že Akademii věd ČR dlouhodobě podporují renomované společnosti, jakou jako jsou například Siemens nebo Carl Zeiss.   

Transfer znalostí a technologií z pracovišť Akademie věd ČR do aplikační sféry je také klíčový faktor pro inovativnost a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Stejně tak kvalitní základní výzkum má přímý dopad na život naší společnosti, jak ukázala například pandemie nemoci covid-19.

Veletrh vědy nabízí komerčním subjektům příležitost, jako se propojit s pracovišti Akademie věd ČŘ a navázat spolupráci na společných projektech.

Celkem 3 dny, více než 100 expozic a okolo 50 tisíc návštěvníků, kteří svou pozornost a zájem mohou věnovat i vaší firmě. Na největší akci svého druhu u nás se totiž představují pracoviště Akademie věd ČR, univerzity, vysoké školy a inovativní firmy, které chtějí být o krok před konkurencí.

Dosah: 865 206 lidí na FB a Instagramu / 1 392 660 lidí v rámci offline propagace / 12 mediálních partnerů / více než 80 vystavovatelů

  • Propojujeme vědecké instituce s podnikatelským sektorem a veřejnost seznamujeme s novinkami ze světa technologií a inovací. Program doplňují panelové diskuze, přednášky, workshopy a besedy v multimediálním sále.
  • Můžete oslovit potenciální zákazníky a zájemce o kariéru v oboru, ve kterém podnikáte. Moderní koncept Veletrhu vědy umožňuje, aby se vaše společnost představila návštěvníkům interaktivní expozicí. Její podobu máte ve svých rukou, my vám pomůžeme s instalací. Zapojit se můžete i do přednáškového programu, workshopů a besed.
  • Důležitou součástí Veletrhu vědy je networking vědeckých institucí a podnikatelského sektoru. Krédem Akademie věd ČR v transferu technologií a znalostí je „špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Jeho prostřednictvím reagují naše pracoviště na společenské výzvy. Na veletrhu proto prezentujeme projekty, které mají potenciál, aby se jejich výsledky uplatnily v praxi a dosáhly komerčního úspěchu.

 

Příklad z praxe: během Veletrhu vědy navázala kontakty s Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem termomechaniky AV ČR společnost Lockheed Martin – jedna z vedoucích mezinárodních společností v leteckém průmyslu. Veletrh vědy umožnil této firmě představit výzkumy dvou pracovišť Akademie věd ČR, které vyvíjí pokročilé technologie v příslušné oblasti.    

 

„Transfer technologií a znalostí je naplněním a oceněním práce každého vědce nebo vědkyně. Nejde jen o peníze, ale o zhodnocení výzkumu. Dobře se to ukázalo například při pandemii covidu-19. Výsledky z pracovišť Akademie věd ČR se výrazně uplatnily a pomohly celé společnosti také ve spolupráci s komerční sférou.“

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR


„Pro Akademii věd ČR je transfer technologií a znalostí klíčovou otázkou. Usilovně proto pracujeme na tom, abychom nalezli cesty, jak rozvíjet spolupráci našich pracovišť se soukromými společnostmi. Skvělou příležitostí je i Veletrh vědy, na kterém se mohou firmy setkat s našimi vědci a vědkyněmi. “

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

Úspěšným transferem mohu získat významné finanční prostředky. Ať už podílem na příjmech z licenčních poplatků, nebo zhodnocením společnosti, která s úspěšnou technologií podniká.

Založení společnosti, aby se uplatnila technologie, je jednou z preferovaných cest. V Akademii věd ČR máme se zakládáním spin-off společností zkušenosti. Často jde o technologie, které mají potenciál, aby dosáhli i mezinárodního úspěchu. V Akademii věd ČR proto usilujeme, aby naše pracoviště a týmy tento způsob transferu viděly jako nejlepší způsob. Participovat na nich může i vaše firma.

Více informací najdete na Portálu transferu AV ČR, který propojuje pracoviště Akademie věd ČR s investiční či podnikatelskou sférou.

Strategie AV21 je ambiciózní projekt, který propojuje pracoviště Akademie věd ČR při podobně cílených výzkumech a posouvá jejich výsledky ve spolupráci s komerční sférou do praxe. Témata jako energetická budoucnost, zdraví občanů, umělá inteligence nebo kvalita veřejných politik jsou složité problémy. Jejich řešení proto vyžaduje interdisciplinární výzkum – základní i aplikovaný. Programy Strategie AV21 na tuto „poptávku“ reagují a vytvářejí platformu pro společné bádání expertů z různých oborů. Ve spojení se Strategií AV21 používáme motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Staňte se její součástí i vy.

54 zapojených pracovišť Akademie věd ČR / více než 215 výzkumných témat / více než 2500 aktivit (studie, publikace, semináře, výstavy, kulaté stoly apod.)

Příklady úspěšné spolupráce s komerční sférou pod hlavičkou Strategie AV21, partnery se můžete stát i vy

  • Vznikla spin-off firma HI-BEAMS, která využívá technologie laser shock peening. Založení pomohl výzkumný program Světlo ve službách společnosti.
  • Výzkum v programu Molekuly a materiály pro život dal vzniknout levné výrobě metanolu pomocí oxidace metanu disociovaným kyslíkem. Jde možná o revoluční technologii, která se může stát světovým hitem.
  • Z hlediska průmyslového potenciálu Česka se jeví jako slibná účast českých firem a výzkumných institucí na kosmických misích, jako jsou Solar Orbiter, ExoMars, PLATO, ATHENA či LISA.
  • V program Potraviny pro budoucnost vznikají aplikační laboratoře, které vyhledávají šlechtitelé.

Máte-li dotazy týkající se vaší účasti nebo chcete-li se ujistit, že je Veletrh vědy pro prezentaci vaší společnosti správnou volbou, kontaktujte Martinu Šustovou ze Střediska společných činností AV ČR na e-mailové adrese: sustova@ssc.cas.cz nebo tel.: +420 603 500 731.

Těšíme se, že s námi zažijete vědu na Veletrhu vědy.

PRACOVIŠTĚ AV ČR / UNIVERZITY / SCIENCE CENTRA

Proč má popularizace v Akademii věd ČR své místo? Protože příklady táhnou, děti jsou naše budoucnost a my chceme, aby byly zvídavé, chytré a šikovné – aby měly vztah k vědě a výzkumu. Veletrh vědy je k tomu skvělou příležitostí.

V Akademii věd ČR neprodáváme výrobky nebo služby, v očích veřejnosti „děláme vědu“. Veřejnost ale ne vždy práci vědců a vědkyň dobře rozumí. Proto musíme vysvětlovat důležitost vědy a výzkumu pro běžný život. A kde jinde začít než už u dětí a středoškoláků. Veletrh vědy je pro pracoviště Akademie věd ČR příležitost, aby prostřednictvím interaktivních expozic vysvětlovala, že by rozvoj naší společnosti nebyl možný bez vědy, výzkumu a vývoje – a že věda je užitečná, ale přitom i dobrodružná a zábavná.

Veletrh vědy patří mezi rychle rostoucí akce svého druhu v Česku a zájem o něj tak každý rok narůstá, v loňském roce se jej zúčastnilo na 50 tisíc návštěvníků.

„Akademie věd ČR pořádá Veletrh vědy, aby přitáhla pozornost veřejnosti k české vědě a výzkumu a současně ukazovala dalším vědeckým institucím, že popularizace jejich práci má význam pro celou českou společnost. Jsme rádi, že rostoucí návštěvnost veletrhu to potvrzuje.“

 Kateřina Sobotková, ředitelka Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR

Dosah: 865 206 lidí na FB a Instagramu / 1 392 660 lidí v rámci offline propagace / 12 mediálních partnerů / více než 80 vystavovatelů

Máte-li dotazy týkající se vaší účasti nebo chcete-li se ujistit, že je Veletrh vědy pro prezentaci vašeho pracoviště správnou volbou, kontaktujte Martu Dlouhou ze Střediska společných činností AV ČR na e-mailové adrese:
dlouha@ssc.cas.cz nebo tel.: +420 731 426 970.

Kontaktujte, prosím, Martinu Šustovou ze Střediska společných činností AV ČR na e-mailové adrese: sustova@ssc.cas.cz nebo tel.: +420 603 500 731.

Těšíme se, že s námi zažijete vědu na Veletrhu vědy.

VEŘEJNOST

Veletrh vědy je největší populárně-naučná akce svého v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zabýváme se vědou ve všech jejích podobách a návštěvníkům nabízíme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Zažijete s námi vědu na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. Meze vědě a kreativitě neklademe. Děláme z toho vědu!