Časopis Živa

06. 04. 2023

Živu založil roku 1853 Jan Evangelista Purkyně jako časopis přírodnický, od roku 1953 vychází již nepřetržitě v Nakladatelství Academia za podpory Akademie věd jako časopis pro popularizaci biologie. Více na www.ziva.avcr.cz

Na stánku Živy uvidíte zajímavé přírodniny, vyzkoušíte si své znalosti prostřednictvím jejich poznávačky, podíváte se na struktury různých biologických objektů neviditelných pouhým okem a části různých organismů viditelných pouze v UV světle. Seznámíte se s některými bezobratlými živočichy: uvidíte, jak funguje formikárium – jednoduché zařízení, které umožňuje pozorovat složitější strukturu sociálně žijících mravenců a jejich chování uvnitř jinak skrytého hnízda, a jak se chovají při vyrušení švábi madagaskarští, kteří na vetřelce viditelně i slyšitelně reagují.

Setkáte se také s dlouholetými spolupracovníky Živy a organizátory akcí pro žáky a studenty se zájmem o biologii – Arachne a Biologická olympiáda. Dozvíte se, jak můžete rozvíjet své znalosti přírody, zúčastnit se zajímavých terénních exkurzí a letních soustředění s přírodovědci, a jak si v soutěži na různých úrovních (včetně té mezinárodní) vyzkoušet vědomosti z biologie.

Těšíme se na vás!

Redakce Živy


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Martina Šustová
sustova@ssc.cas.cz
mob.: +420 603 500 731

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?