Časopis Živa

06. 04. 2023

Živu založil roku 1853 Jan Evangelista Purkyně jako časopis přírodnický, od roku 1953 vychází již nepřetržitě v Nakladatelství Academia za podpory Akademie věd jako časopis pro popularizaci biologie. Více na www.ziva.avcr.cz

Na stánku Živy uvidíte zajímavé přírodniny, vyzkoušíte si své znalosti prostřednictvím jejich poznávačky, podíváte se na struktury různých biologických objektů neviditelných pouhým okem a části různých organismů viditelných pouze v UV světle. Seznámíte se s některými bezobratlými živočichy: uvidíte, jak funguje formikárium – jednoduché zařízení, které umožňuje pozorovat složitější strukturu sociálně žijících mravenců a jejich chování uvnitř jinak skrytého hnízda, a jak se chovají při vyrušení švábi madagaskarští, kteří na vetřelce viditelně i slyšitelně reagují.

Setkáte se také s dlouholetými spolupracovníky Živy a organizátory akcí pro žáky a studenty se zájmem o biologii – Arachne a Biologická olympiáda. Dozvíte se, jak můžete rozvíjet své znalosti přírody, zúčastnit se zajímavých terénních exkurzí a letních soustředění s přírodovědci, a jak si v soutěži na různých úrovních (včetně té mezinárodní) vyzkoušet vědomosti z biologie.

Těšíme se na vás!

Redakce Živy


Zpět na výpis