Centrum pro českou fenogenomiku Ústavu molekulární genetiky

06. 04. 2023

Jsme z Českého centra pro fenogenomiku při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, které se nachází na okraji Prahy ve Vestci v komplexu BIOCEV. A co vlastně znamená ta fenogenomika a čím se tedy zabýváme? Fenogenomika je obor, který kombinuje genomickou analýzu a fenotyp organismu. Zjišťuje, jak se projeví změna funkce genu na fyzikálních a biochemických vlastnostech organismu. V našem centru mimo jiné analyzujeme myši, kterým vystřihneme/deaktivujeme jeden gen a pomocí komplexních vyšetření zjišťujeme, jak se projeví delece tohoto genu na myši. Myš projde neurobehaviorálními testy, zjišťujeme funkčnost plic, srdce, očí a sluchu. Změříme její metabolismus a reakci na glukózu. Pro vytvoření našich myších modelů používáme CRISPR-Cas9 systém. Tomuto systému se také přezdívá biologické nůžky. Navrhneme 2 krátké RNA (CRISPR), které najdou místo na genomové DNA v místě genu, který chceme vystřihnout. Pak už jen enzym Cas9 rozštěpí DNA. Opravný mechanismus, který funguje v každé buňce, k sobě poté spojí konce genomové DNA a je hotovo. Aby vzniklé geneticky modifikované myši chyběl námi určený gen ve všech buňkách, dochází k vystřižení genu na 2-4 buněčných stádiích myšího embrya.

Pokud se chcete o naší činnosti dozvědět více, přijďte se podívat k našemu stánku. Připravili jsme pro vás zrácenou fenotypizační pipelinu, kde se můžete něco o sobě dozvědět a porovnat, jak jste na tom ve srovnání s ostatními návštěvníky veletrhu. Naučíme vás pipetovat a můžete si složit vlastní buňku. Ukážeme vám, jak geny ovlivňují lidské zdraví a jak funguje genová terapie.

https://www.phenogenomics.cz/

DSC04178

DSC04178

DSC07294

DSC07294

istockphoto-1273017229-612x612

istockphoto-1273017229-612x612

openingPICversion2

openingPICversion2


Zpět na výpis