Filosofický ústav AV ČR - Labyrintem světa

06. 04. 2023

Labyrintem světa

Na pomyslnou cestu labyrintem světa pozve návštěvníky letošního Veletrhu vědy Filosofický ústav Akademie věd.Rozliční myslitelé v dějinách chápali metaforu labyrintu nejrůznějším způsobem. Představoval pro ně hluboký způsob zamyšlení se nad složitostí reality a lidského vědění, symbolizoval procházení nejistotou směrem k hlubšímu porozumění. Labyrint obecně nenabízí jednoznačné odpovědi, slouží spíš k prozkoumání a reflexi, vyzývá ke kritickému myšlení. Každá doba má své výzvy. Stejně jako bájný Théseus nebo Komenského Poutník čelili na své cestě labyrintem klamům a nástrahám, tak i naše orientace ve světě či samotný vědecký pokrok se takové cestě podobá. Cesta lidského poznání není přímá. Právě zákruty labyrintu vhodně vyjadřují, že cesta, kterou se vydáváme, někdy nevede tam, kam jsme očekávali. Projít labyrintem znamená nastoupit na dobrodružnou cestu do neznáma s řadou momentů a rozhodnutí, které mohou výrazně ovlivnit naše další směřování. Vydejte se na ni s námi. Zahrajte si hru mapující zásadní body obratu západní civilizace na cestě za poznáním nebo si přijďte vyzkoušet, jestli se nenecháte zmást logickými klamy…


Zpět na výpis