Historický ústav AV ČR - Eliška Junkova, nejslavnější česká (československá) automobilová závodnice

06. 04. 2024

Hlavním mottem expozice Historického ústavu je Eliška Junkova, asi nejslavnější česká (československá) automobilová závodnice a průkopnice ženského automobilismu

Naše představy o tom, jak žily ženy v jednotlivých etapách historického vývoje, jsou značně zatíženy stereotypy a řadou historických klišé. Často si představujeme, že ženy byly pevně svázány společenskými požadavky, církevními normami i tlakem rodinného prostředí, v němž vyrůstaly nebo se do něj provdaly. Skutečnost ale byla o hodně pestřejší. Ženy rozhodně nebyly němou a veřejně nečinnou částí společnosti. Často naopak dokázaly vystoupit z vymezeného pole působnosti, a to už i v raném středověku. Pokud jim to jejich postavení a finanční zajištění umožnilo, byly zakladatelkami staveb i nadací, stejně jako podporovatelkami řady mužů (intelektuálů i podnikatelů), kteří by bez „svých“ žen v pozadí neobstáli. Ženy ale usilovaly také o to žít svůj život a plnit si své sny bez ohledu na konvence a požadavky doby, v níž žily. V některých případech se jednalo o naplnění v jejich domácím prostředí, v jiných o vykročení do „mužského světa“. Takové ženy byly ve středověku, novověku i v moderní době.

Hlavním mottem expozice Historického ústavu je Eliška Junkova, asi nejslavnější česká (československá) automobilová závodnice a průkopnice ženského automobilismu a letošní 30. výročí, které 5. ledna uplynulo od jejího úmrtí. Ve stánku bude v rámci fotokoutku prezentován model jejího vozu Bugatti T30, ale také spousta dalších zajímavostí z jejího života i ze života žen, jimž se automobily staly osudem.

Vedle toho si budete moci vyzkoušet také práci žen ve středověku, porozprávět v salonu či vyzkoušet si své znalosti v testu mapujícím práva žen napříč dějinami.

OBR 31 Sipy_4.6.1910

OBR 31 Sipy_4.6.1910

OBR 44 Sport_im_Bild_1911_28_808

OBR 44 Sport_im_Bild_1911_28_808

OBR 76 NPM_1.9.1901_1

OBR 76 NPM_1.9.1901_1

OBR 79 AAZ_30.8.1903_13

OBR 79 AAZ_30.8.1903_13


Zpět na výpis