Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

22. 04. 2024

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu. Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult.UJEP naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné, umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Ve všech svých uskutečňovaných činnostech bude dbát na maximální možnou míru kvality a odpovědnosti, bude aplikovat a rozvíjet informační technologie a systémy pro podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti, bude reflektovat nové potřeby a výzvy společnosti, trhu práce a technologického rozvoje. Při dosahování stanovených strategických cílů rozvoje bude současně ctít své společenské poslání – být aktivní nositelkou a šiřitelkou vzdělanosti, morálních a společenských hodnot.

Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :

  • fakulta sociálně ekonomická
  • fakulta umění a designu
  • fakulta strojního inženýrství
  • fakulta zdravotnických studií
  • fakulta životního prostředí
  • filozofická fakulta
  • pedagogická fakulta
  • přírodovědecká fakulta

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.

297988792_543637254164545_2451249336152479620_n

297988792_543637254164545_2451249336152479620_n

52145921597_52bd2b9ba9_k

52145921597_52bd2b9ba9_k

52147203298_859b0b040a_k

52147203298_859b0b040a_k

52147432230_c3a4f3f052_k

52147432230_c3a4f3f052_k

Eye-tracking-bryle-1024x683

Eye-tracking-bryle-1024x683

bb9c7994681537804838

bb9c7994681537804838

budova-CPTO-kopie-kopie-1024x576

budova-CPTO-kopie-kopie-1024x576

mereni-rostliny-fzp-ujep-1024x683

mereni-rostliny-fzp-ujep-1024x683

model-krajiny-fzp-ujep-1024x683

model-krajiny-fzp-ujep-1024x683


Zpět na výpis