Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

18. 04. 2024

Prečo žiť  v metropole východu?

Mesto Košice je druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky a sídlo samosprávneho kraja, ktoré ponúka zaujímavé možnosti štúdia nielen pre študentov z východoslovenského regiónu.
Je prirodzeným protipólom hlavného mesta, má kozmopolitný charakter a priemerný vekom obyvateľov je 35 rokov, preto sa Košiciam hovorí „mesto mladých“. Okrem toho, že ponúka výborné podmienky na vysokoškolské štúdium v rôznych oblastiach, nechýbajú mu pestré možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia či športovej realizácie v halách aj v exteriéri, vrátane atraktívneho lesoparku obklopujúceho mesto.

Prečo študovať na UPJŠ?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým inštitúciám v Slovenskej republike aj vyspelej Európe. Poskytuje vzdelávanie v rôznych študijných programoch na piatich fakultách - Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej, Filozofickej a Fakulte verejnej správy a tiež na Ústave telesnej výchovy a športu.  Vysoko cenenými absolventami univerzity doma aj v zahraničí sú lekári, zubní lekári, zdravotnícki pracovníci v rôznych profesiách, odborníci z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, právnici, učitelia, špecialisti pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie, sociálnej práce a iných vedných disciplín.

Výučba sa realizuje v moderných posluchárňach, laboratóriách, učebniach a špecializovaných praktikárňach. Študenti medicíny a zdravotníckych odborov majú možnosť využívať na teoretickú a praktickú výučbu moderné Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny.

UPJŠ v Košiciach patrí medzi takzvané „research university“ hodnotené aj podľa dosiahnutých výsledkov v oblasti tvorivej oblasti, preto sú vzdelávanie a výskum úzko prepojené. Univerzita preto motivuje aj svojich študentov, aby sa už počas štúdia na I. a II. stupni štúdia aktívne zapájali do výskumnej činnosti. Poskytuje aj možnosť postgraduálneho vzdelávania v rôznych odboroch.

1

1

149_HD

149_HD

2

2

3

3

IMG_7878

IMG_7878

IMG_8164

IMG_8164

IMG_8293

IMG_8293


Zpět na výpis